Petice proti plošnému vystřílení veškeré zvěře a zachování práv majitelů pozemků!!

Petice proti plošnému vystřílení veškeré zvěře a zachování práv majitelů pozemků!!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

 Chce zabránit plošnému vybíjení zvěře a omezení vlastnických práv majitelů pozemků, kteří nebudou mít právo rozhodovat o hospodaření na svých pozemcích.

Nesouhlasíme s přílepkem k zákonu pozměňovacím návrhem č. 7 (zákon o myslivosti)

Tento návrh byl vytvořen a napsán pouze aktivistickým Hnutí Duha, bez možnosti vyjádření odborné veřejnosti. Bez možnosti připomínkového řízení.

Nerozumíme tomu, že ti kteří se prezentují jako ochránci přírody, navrhli vystřílet v našich lesích plošně veškerou spárkatou zvěř! To považujeme za NEPŘIJATELNÉ!

Ochranu a obnovu lesa lze dělat i způsobem, kdy budeme moci zachovat v přírodě naši zvěř. Kontrolu nad stavem lesa, počtem zvěře, ale i způsobem obnovy lesa a druhovou skladbou lesů, musí mít odborní hospodáři s patřičným vzděláním, nikoliv ekologičtí aktivisté!

Nesouhlasíme s barbarským návrhem Hnutí Duha, aby se veškeré ulovené zvěři řezaly uši a nosili se odevzdávat na krajský úřad.

Odborní hospodáři v krajině, jako jsou lesníci a myslivci jsou proti takovým populistickým a drastickým řešením! Rozhodně odmítáme, aby nám po krajině běhali zběsilé alternativy „lesních hlídek“ složené s ekologistických aktivistů a určovali, co kde mají lesníci vysazovat, jak o to mají pečovat, co, kde a kolik toho mají těžit a jak se o les mají starat, zrovna tak, kolik zvěře ještě v našich lesích povolí mít.  


LDVI , info@ldvi.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že LDVI , info@ldvi.cz bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...