PETICE PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ
ze dne 8.8.2019

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

otrávená_zvířata.jpg

Petiční text a arch ke stažení zde: https://drive.google.com/file/d/1Jh4MC7XZre9NaFoqFN1aV_Vm-DdmIN0r/view?usp=sharing

Adresovaná: Ministerstvu zemědělství, Ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni povolením plošného rozhazování jedu, které má za cíl hubit hraboše polního. Rozhodnutí (ZDE) vydal dne 5.8.2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), podřízený Ministerstvu zemědělství pod spisovou značkou SZ UKZUZ 094197/2019/30594. 

Před tímto mimořádně nešťastným a nebezpečným rozhodnutím varovala řada zemědělců, myslivců i ochránců přírody a zvířat, mj. též Česká společnost ornitologická (odkaz ZDE). Upozorňují, že plošným šířením jedu nejen přímo na poli, ale též v polních příkopech, remízcích, sadech či vinicích, dojde k otravám nejen hrabošů, ale též zajíců, srnců, kun, lišek a dravých ptáků, včetně přirozených nepřátel hraboše. Nebezpečí otravy je i pro domácí zvířata, psy a kočky, kteří mohou jed najít a pozřít, případně sežrat tímto jedem otrávené zvíře.

 

Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí rozmisťovat jed plošně je krátkozraké, nebezpečné a nesystémové. Problém přemnožení hraboše polního je třeba řešit správnými zemědělskými postupy a podporou jeho přirozených nepřátel, nikoli trávením všeho živého, včetně právě dravců, kteří populace hrabošů v přírodě regulují.

Apelujeme tímto na ministra a vedoucí úředníky ministerstva, aby toto rozhodnutí z výše jmenovaných důvodů přehodnotili a upřednostnili při zacházení s českou přírodou zdravý rozum.

Za petiční výbor:
prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (přírodovědec, vysokoškolský pedagog), Voskovcova 1035/22, 15200, Praha 5

Ing. Tomáš Czernin (senátor, zemědělec), 1. Máje 1, 28907, Dymokury

Ing. Michal Kučera (radní města Louny, expert na životní prostředí), V Domcích 2722, 44001, Louny

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.


Za petiční výbor: prof. Jakub Hruška, Ing. Tomáš Czernin a Ing. Michal Kučera    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Za petiční výbor: prof. Jakub Hruška, Ing. Tomáš Czernin a Ing. Michal Kučera svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...