PETICE PROTI PLÁNOVANÉMU VYKÁCENÍ STALETÉ LIPOVÉ ALEJE U POUTNÍHO KOSTELA SV. LINHARTA - VYSOKÉ ŽIBŘIDOVICE

  1. My níže podepsaní občané obce Vysoké Žibřidovice, Hanušovice, okolních obcí a občané mající k poutnímu místu ve Vysokých Žibřidovicích úzký vztah prostřednictvím této „Petice proti plánovanému vykácení staleté lipové aleje u poutního kostela svatého Linharta ve Vysokých Žibřidovicích“

žádáme příslušné orgány místní a státní správy jako naše zástupce a správce o efektivní záchranu vzrostlých staletých lip (stromořadí)8, které pro nás představují zásadní hodnoty spojené s kulturou našeho života, před jejich vykácením. Tyto hodnoty jsou:

1. Humánní, stromy jsou živé organismy, jako součásti našeho životního prostředí. Neumí napsat dopis, neumí přijít a ani zatelefonovat na úřad...

2. Vysoce estetické (jsou nedílnou součástí areálu poutního kostela se hřbitovem a lipovou alejí, spoluvytvářejí charakteristickou dominantu místa, jsou součásti místního genia-loci).

3. Památné (jsou živou součástí pohnuté historie místa, stromořadí vytvářelo rytmickou pietní nástupní frontu v průhledu zakončenou památníkem obětem první světové války, staly se tak živou „kolonádou“ na cestě z kostela směrem k památníku).

4. Osvětové a kulturní (považujeme za nanejvýš nekulturní, nehumánní, barbarské a arogantní odstraňování staletých lip v plné síle a navíc v samotném historickém a duchovním centru obce, jak se zdá, pouze z důvodů neschopnosti naší společnosti zabezpečit řádné zastřešení kostela, jeho efektivní odvodnění a vhodný odborný prořez v místech kolize, pakliže taková jsou. To, jakým způsobem naložíme s přírodou, která je v tomto případě i součástí naší kultury a historie, se bude odrážet ve výchově dalších generací, v kultivaci jejich osobností).

5. Ochranné a relaxační (vzrostlé stromy vytvářely v minulosti i dnes přirozené kryté prostranství – park, hájek kolem kostela – například pro zastavení a odpočinek poutníků, pro jejich shromáždění, je rozšířením kostela, do kterého je situován jeho postranní vchod).

6. Klimatické stabilizační (přirozeně zadržují vlhkost v krajině, okysličují a čistí vzduch).

7. Sanačně-technické (přirozeným odvodem vláhy z úrovně založení objektu přilehlého kostela aktivně a zřejmě i podstatným způsobem pomáhají snižovat vlhkost zdiva na jeho severní straně. Zde se přitom kumuluje velké množství srážek ze střešního pláště díky problematickým svodům a současně je také snížena schopnost přirozeného vysoušení stinného severního místa slunečním zářením. Vzrostlé stromy jsou tak dlouholetou přirozenou aktivní ochranou, kterou v minulosti stavitelé záměrně u staveb v jejich potenciálně problematických místech vysazovali). Může se jednat o technické řešení, které stavbě kostela pomohlo přečkat bezúdržbová desetiletí.

8. Symbolické (lípa je český národní symbol. Jako první generace třetího tisíciletí nechceme oslavu letošního 300-letého výročí našeho kostela zakončit pořezáním staletých lip.

9. Potenciální (prostor má potenciál býti v budoucnu dále kultivován jako veřejné prostranství, prostor pro křížovou cestu, prostor pro umělecké dílo, posezení pod lipami a podobně). 

Žádáme odpovědné úřady a osoby o to, aby z výše uvedených důvodů nebylo vydáno povolení ke kácení dotčených stromů a v případě, že by takové povolení již vydáno bylo, tak o jeho neprodlenou revizi.

Žádáme odpovědné úřady a osoby o to, aby nevyhodnotily technicky či jinak řešitelné podněty jako dostatečný důvod ke skácení takto cenných stromů v kontextu místa. Máme přitom důvodnou obavu, že další „nové“ staleté lípy se na tomto místě za našich životů již neobjeví. V tuto chvíli byla skácena první staletá lípa. Viz aktuální foto z 13. 6. 2021:  lipa_pořezaná.jpglipy_zdravé.jpg


Mgr. Tom a Michaela Walter    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Tom a Michaela Walter svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...