Petice proti plánovanému vykácení 48 stoletých lip u Velkých Opatovic.

    Vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj protest proti plánovanému vykácení 48 stoletých lip lemujících silnici mezi Chlumem a Svárovem v souvislosti s rekonstrukcí silnice . II/372 v k. ú. Svárov u Velkých Opatovic.

Svými hlasy se obracíme na Jihomoravský kraj (Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno).

Žádáme, aby bylo přehodnoceno řešení dopravní situace v uvedené lokalitě a unikátní alej 80 lip, která byla zasazena v rámci výsadby Stromů svobody v r. 1920, byla zachována pro její nespornou hodnotu krajinotvornou a ekologickou i z důvodu historické paměti místa.

Vyspělé země své přírodní a krajinné skvosty musí chránit a pečovat o ně. 

Současně poukazujeme na fakt, že plánovaná úprava silnice povede k nárůstu kamionové dopravy a v konečném důsledku nepřinese obyvatelům obcí ležících na jmenované komunikaci proklamované pohodlí, ale naopak řadu nových problémů.    Jsme proto přesvědčeni, že projekt rekonstrukce silnice musí být přepracován a rekonstrukci silnice je třeba provést bez takto rozsáhlého kácení.  

Děkujeme.   


Alice Hrbková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Alice Hrbková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...