Petice proti plánované vojenské eskalaci armád NATO proti Ruské federaci

My, občané České republiky žádáme, aby vláda a Parlament ČR neposkytoval české vojsko spojeneckému paktu NATO v otázce Ukrajiny, nijak vojska NATO v tomto směru nepodporoval a zamezil tak vtažení naší země do vážně hrozící války s Ruskou federací pod záminkou ochrany Ukrajiny před údajnou agresí RF. Nechť si Ukrajina své problémy ve své zemi a s Ruskou federací vyřeší sama.

Bývalý Sovětský svaz, nyní prakticky Ruská federace, naši vlast osvobodil od tyranie Německa před a v průběhu 2. světové války a za to jsme Sovětskému svazu, nyní Ruské federaci, navždy vděčni a nepřejeme si vojenský konflikt mezi našimi slovanskými bratrskými zeměmi. Přejeme si obnovit diplomatické a obchodní vztahy s Ruskou federací a navázat na vřelé vztahy, které jsme mezi sebou měli. Byly doby, kdy naše vzájemné vztahy utrpěly šrámy přičiněním jedné i druhé strany, ale přejeme si udělat za vším nepříjemným velmi tlustou čáru a začít budovat a rozvíjet naše vzájemné vztahy na tom dobrém. BUDUJME MÍR, NIKOLIV VÁLKU!


Marek Militký    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marek Militký svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...