Petice proti přímému napojení kanalizace firem pracujících s jedy na řeky a potoky

  • My občané České republiky, požadujeme na základě ekologické katastrofy - úniku či vypuštění kyanidů do řeky Bečvy, zamezení napojení a vypouštění odpadních vod pro firmy pracující s jedy do řek a potoků.
  • Firmy pracující s nebezpečnými látkami v přímém napojení na řeky a potoky si musí zajistit vlastní jímku vod i jen potenciálně ohrožujících životní prostředí, zajistit jejich vyčištění nebo likvidaci, která nebude životní prostředí poškozovat.
  • Žádáme Ministerstvo životního prostředí a Českou inspekci životního prostředí, aby vykonaly v rámci svých pravomocí příslušné kroky vedoucí k realizaci našich požadavků.

 


Kateřina Rašková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Kateřina Rašková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...