PETICE proti Petici za odvolání pana Luboše Xavera Veselého z funkce radního Rady ČT pro vulgárnost k ženě

Vážení přátelé, Fb přátelé a nepřátelé a naši STRÁŽNÍ ANDĚLÉ.

PETICE proti PETICI. Je to nezvyklé, ale je to v této době důležité - ŘÍCI SI SVŮJ NÁZOR!!!

Je NEDEMOKRATICKÉ dehonestovat názory jiných, kteří mají JINÉ NÁZORY.

Co ještě dodat?!

Považuji "Petici za odvolání pana Luboše Xavera z funkce radního Rady ČT pro vulgárnost k ženě" ( (https://www.petice.com/petice_za_odvolani_pana_luboe_xavera_veseleho_z_funkce_radniho_rady_t_pro_vu)lgarnost_k_en), za NEMÍSTNÝ ŽERT. Když jsem o ní uslyšel, tak jsem žasl, co se může v této naší REPUBLICE dít za nesmysly a uměle se vykonstruovávají naše dehonestace a tím se i potlačují lidských práva a svoboda slova a myšlení!!!

Jsem rozhodně proti této petici a proto jsem založil PROTIPETICI. I když nemá skoro žádný význam, nemůžeme dovolit, aby zvůle nějakých pochybných individuí přerostla přes zákony naší republiky a hlavně přes MORÁLNÍ KODEX všech našich masmédií.

Každé naše masmédium si hraje na svém písečku a vůbec mu nevadí, co se děje v naší justici a v politice.

Obcházení našich zákonů a neinformovanost nebo zamlčování důležitých faktů je hlavní prioritou nejen našich vrcholných politiků, ale i těch pochybných masmédií, včele s ČT.

Až budete někdy podepisovat nějakou petici, nejdříve velmi důkladně přemýšlejte, co svým podpisem způsobíte. Že dokonce můžete i svým podpisem někoho dehonestovat nebo mu způsobit PRÁVNÍ ÚJMU.

Co je dnes vlastně PRÁVO A SPRAVEDLNOST?! Je to jen špinavý hadr, kterým můžou TI VYVOLENÍ fláknout každého, kdo se jim znelíbí.

Michal Sandr - občan České REPUBLIKY

V České REPUBLICE dne 6.7.2020


Michal Sandr - občan České REPUBLIKY    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Michal Sandr - občan České REPUBLIKY, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...