Petice proti přemístění psího útulku z Mírovky do města Havlíčkův Brod

Útulek pro psy v Mírovce měl několik výhod:

* byl vzdálen od zástavby, psí štěkot nerušil sousedy;

* psi měli možnost velkého výběhu;

* se psy pracovala ošetřovatelka individuálně, aby nebyli stresovaní, a snažila se je buď rychle vrátit majitelům, pokud je znala, anebo pro ně najít nové.

 

Umístění psů ve veterinární klinice má několik nevýhod:

* je uprostřed obytné zástavby a obyvatelé již projevují nelibost kvůli obanám z rušení klidu;

* budou zavřeni v kotcích, možnost výběhu je značně omezená;

* při provozu kliniky nemůže být odchyceným psům věnována srovnatelná péče, jako v útulku, přičemž odchycení psi musí být v klidu, aby získali důvěru a bylo možno je předat novým majitelům.

 

V souvislosti s touto změnou se vyskytlo několik problémů, které ji staví do podezřelého světla:

* jak je možné začít práce bez stavebního povolení, teprve s dodatečně vypracovávaným projektem?

* kdo získal pozemek v Mirovce, za kolik a k jakým účelům?

* zda nové umístění útulku v zástavbě nemělo být už dávno diskutováno s občany?

* co je známo o údajném sponzorském daru útulku v Mírovce? Nedala se celá záležitost, která má podle vedení města především finanční pozadí, řešit nalezením sponzorů?

 

Velké rozpaky navíc vzbuzuje jednání vedení města s ošetřovatelkou, která se o psy stará k všeobecné i odborné spokojenosti již od roku 1996, a nedlouho před důchodem dostala náhle výpověď.


Šárka Vávrová, Žižkova 495, 580 01 Havlíčkův Brod    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Šárka Vávrová, Žižkova 495, 580 01 Havlíčkův Brod svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...