Petice proti okamžité výpovědi vedoucí Městké knihovny Vamberk pro nadbytečnost

My, níže podepsaní občané, čtenáři, návštěvníci a příznivci Městské knihovny Vamberk, se obracíme na Vás, zastupitele Města Vamberka,s tímto vyjádřením nesouhlasu a protestem proti odvolání paní Jaroslavy Martinové z pozice vedoucí městské knihovny zároveň s okamžitou výpovědí z pracovního poměru pro nadbytečnost.

Pevně věříme, že petice napomůže radě, potažmo zastupitelstvu Města Vamberk, přezkoumat a uvážit, že odvolání vedoucí  Jaroslavy Martinové je nesmyslné a zcela kontraproduktivní. Jistě i Vy, zastupitelé města, jste si vědomi, že paní Jaroslava Martinová byla jmenována vedoucí knihovny na základě výběrového řízení. 

Nadřízené profesní instituce, počínaje Národní knihovnou v Praze a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, včetně stavovské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků, oceňují dlouholetou práci vamberské knihovny, inspirativně a iniciativně vedenou paní Jaroslavou Martinovou. Pod jejím vedením získala Městská knihovna Vamberk v roce 2010 titul Knihovna roku.

Kulturní činnost a další aktivity, které knihovna pod vedením paní Martinové pořádá pro širokou veřejnost, počínaje semestry Univerzity třetího věku a konče četnými akcemi pro děti, jako je například již tradiční dětský příměstský tábor, jsou veřejností ceněné a pro děti a rodiče nenahraditelné. 

Věříme, že ve vedoucích funkcích současných zastupitelů města přehodnotíte fakta a neučiníte chybné rozhodnutí, které by zasadilo citelnou ránu kulturnímu životu města i důvěře spoluobčanů. Ukvapeně již učiněné kádrově personální rozhodnutí omezuje rozsah aktivit knihovny a vůči dlouholeté a obětavé vedoucí knihovny je lidsky bezohledně necitlivé. 

My, občané a příznivci Města Vamberka, prosíme o nové rozhodnutí, které Jaroslavu Martinovou bude i nadále akceptovat ve funkci vedoucí knihovny a posílí důvěru občanů vůči vedení Města Vamberka.

Vamberští spoluobčané, příznivci a návštěvníci knihovny   Zuzana Kozlová    Kontaktujte autora petice