Petice proti odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška

Petice proti odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška

 

My, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA o odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška.

Důvodem našeho nesouhlasu je fakt, že pan ředitel vedl více než čtrnáct let nemocnici tím nejlepším možným způsobem po stránce odborné, ekonomické i lidské a aktivně se podílel na průběhu reformy systému psychiatrické péče v České republice v rámci zákonných, personálních a finančních možností. Zásadně nesouhlasíme s oficiálními prohlášeními a argumenty ministra, kterými svůj krok zdůvodňuje. Navíc i informace o podpoře Psychiatrické společnosti při odvolání ředitele, kterou se ministerstvo prvotně zaštítilo, se ukázala jako nepravdivá. Psychiatrická společnost o jeho plánovaném odvolání předem vůbec nevěděla a tuto informaci se dozvěděla až z médií.

Žádáme proto ministra zdravotnictví o přehodnocení svého rozhodnutí, osobní setkání se zástupci zaměstnaců a především o očištění dobrého jména pana ředitele a celé nemocnice v médiích.

http://www.plhb.cz/

http://www.mzcr.cz/

.....

poznámka: prosím signatáře, aby skutečně autorizovali odkaz v potvrzovacím emailu. Například na Seznamu to bohužel padá do Hromadných nebo Spamu. Hledejte...

Děkuji, dr Nováček


MUDr. Dušan Nováček Psychiatrická nemocnice Havlíčův Brod    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji MUDr. Dušan Nováček Psychiatrická nemocnice Havlíčův Brod svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...