Petice proti odvolání docenta Ševčíka a otevřený dopis rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petru Dvořákovi, Ph.D.

1sevcik.jpegPetice občanů České republiky, kteří vyjadřují nesouhlas s odvoláním pana děkana Miroslava Ševčíka pro nepravdivé důvody tohoto odvolání.

Vážený pan doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

a

Akademický senát, Fakulta financí a účetnictví: vážení prof. Ing. Petr Marek, CSc., Ing. Jan Molín, Ph.D., prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Lukáš Hulínský , Bc. Erik Nikerle, Fakulta mezinárodních vztahů: Ing. Josef Bič, Ph.D., Mgr. Halka Čapková, Ph.D. , Ing. Jana Peterková, Ph.D. , Bc. Demyanchuk Marta, Bc. Magdaléna Kotrčová, doc. Fakulta podnikohospodářská: Ing. Luboš Smrčka, CSc. , Ing. Marek Stříteský, Ph.D. , doc. Ing. David Říha, Ph.D., MBA , Bc. Matěj Pokorný, Bc. Tomáš Reml, doc. Fakulta informatiky a statistiky: Ing. Jan Zouhar, Ph.D. , Ing. Martin Potančok, Ph.D. , doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D., Ing. Štěpán Staněk , Bc. Tomáš Mikulenka , Fakulta národohospodářská: Ing. Mgr. et. Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D., JUDr. Jan Vondráček, PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. , Bc. Marek Koten, Bc. Květa Nevosadová, Fakulta managementu: doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc, Ing. Lucie Váchová, Ph.D., Ing. Jana Krbová, Ph.D., Bc. Davide Vitale, Ing. Petr Šimáček, CTVS: Mgr. Gabriela Fliedrová

a

Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE v Praze - vážení doc. PhDr. Ján Pavlík - předseda AS NF VŠE, prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc., prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., JUDr. Jan Vondráček, prof. Ing. Karel Zeman, CSc., Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., Ing. Michal Mec, Marek Koten, Petra Hrabová.

My, níže podepsaní občané České republiky, vyjadřujeme podpisem této petice nesouhlas s odvoláním děkana VŠE pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. z níže uvedených důvodů:

Docent Ševčík byl 11. března 2023 medii obviněn z toho, že se aktivně zúčastnil protestu na Václavském náměstí, dále, že se pokusil vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z něj vlajku Ukrajiny. Dále byl medii obviněn z toho, že se zúčastnil potyčky s Policií ČR. Nic z toho však není pravda. Docent Ševčík zřejmě není u novinářů v oblibě, protože dlouhodobě kritizuje cenzuru, omezování svobody slova a tendenčnost médií.  

Zdůvodnění nesouhlasu s odvoláním:

Jak je výše uvedeno, docent Ševčík se nedopustil ničeho, z čeho je obviňován. Nijak se aktivně do dění u Národního muzea nezapojil zejména ve smyslu snahy o proniknutí do budovy Muzea, či dokonce pokusu o stržení vlajky Ukrajiny. Byl pod rampou Muzea osloven policií údajně napadeným a zraněným člověkem s žádostí o pomoc a požádán, zda by pomohl s identifikací policisty, který jej napadl.

Docent Ševčík se snažil mezi okolostojícími sehnat lékaře, což se mu podařilo. Společně pak vyšli před vchod Národního muzea, kde napadený identifikoval policistu a docent Ševčík situaci vyfotografoval na mobilní telefon. Dále slušně žádal policisty o zklidnění situace a požádal o možnost promluvit s velitelem zásahu, což mu bylo odmítnuto. Poté pokojně z místa odešel.

Při odchodu, během sestupování po rampě, ve chvíli, kdy pokojně odcházel a natáčel si situaci na mobilní telefon, byl bezdůvodně napaden policistou a naražen na betonové zábradlí. Vše je zdokumentováno, k celému průběhu je dostatek veřejně přístupných fotografií a videí včetně zvukového záznamu. Docent Ševčík se nedopustil žádné trestné ani nemorální činnosti, která by jakkoli poškozovala VŠE.

Naopak, zachoval se jako řádný občan, který chtěl pomoci napadenému a zraněnému člověku a snažil se přispět ke zklidnění vyhrocené situace. Z těchto důvodů žádají níže podepsaní váženého pana rektora Petra Dvořáka a vážené členy Akademického senátu národohospodářské fakulty ke zpětvzetí návrhu odvolání docenta Ševčíka z funkce děkana fakulty.

Tato petice je zaslána vedení Národohospodářské fakulty v Praze a členům Akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze formou otevřeného dopisu.  

 V Praze dne 14. března 2023

Petenti:

Michal Malý, Praha 8, autor textu petice;

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, senátorka, Mohelnice; JUDr. Jindřich Rajchl, Hradec Králové, jako hlavní petenti.

Další petenti: RNDr. Milan Press Praha; MUDr. Martin Lukáč Praha 6; Josef Sláma Praha 3; RNDr. Jiří Vyhnalík, Praha 14; Lucie Hanusová Pardubice; Lída Pařízková Brno; Bc Jaroslav Kukla Praha 6; Blanka Kubištová, Spořice, okr. Chomutov; Tomáš Stříbrný Praha 8; Daniel Šilhavý Praha 9 Kyje; Jan Seidl, Praha 8; Květoslav Botek, Praha.

 


Michal Malý    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Michal Malý bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...