Petice proti odstranění bývalé budovy základní umělecké školy, náměstí ČSM 693, Chodov, okres Sokolov

Nesouhlasíme s odstraněním bývalé budovy základní umělecké školy (dříve mateřské školy) na náměstí ČSM 693 v Chodově.
Jsme přesvědčeni, že její technický stav je dobrý a funkční.
Další využití budovy pro potřeby občanů města Chodova je jistě možné.

Petr Jurča, Bezručova 1204, 357 35 Chodov    Kontaktujte autora petice