Petice proti odpůrcům dostavby D1 v Přerově

dalnice_booklet_1.jpg

My níže podepsaní občané vyzýváme všechny odpůrce dostavby D1, úsek 136: Říkovice - Přerov, aby zanechali veškerých aktivit vedoucí k brždění výstavby posledního dálničního úseku D1. Chceme co nejrychlejší dostavbu posledních 10,1 km dálnice kolem Přerova, tak aby se všem obyvatelům od roku 2024 v Přerově lépe žilo a dýchalo.

Odůvodnění:

- omezí se doprava ve městě Přerově a zlepší se tak životní prostředí,

- Přerov se znovu stane moderním dopravním uzlem a přinese nová pracovní místa,

- stát ušetří nemalé prostředky, které na prodlužování přípravy výstavby vynakládá,

- historicky se dokončí D1 v celé své délce ze západu na východ a zrychlí se tak doprava tímto směrem. 

 

Přílohy

Příloha č. 1 Infoleták ke stavbě ŘSD z 08/2020 https://www.hbh.cz/projekty/detail/dalnice-d1-stavba-0136-rikovice-prerov-vizualizace/

Příloha č. 2 Podpisový arch

 

Podpisový výbor:

Libor Lukáš (předseda sdružení)

Ing. Libor Žádník (výkonný místopředseda sdružení) 

Ing. Jaroslav Drozd (člen sdružení)

Ing. Jiří Lajtoch, PhD. (člen sdružení)

info@dalniceprerov.cz

 

Nezapomeňte svůj podpis potvrdit kliknutím na odkaz ve zprávě, kterou vám systém pošle na zadaný mail (bez toho se váš podpis nezapočítá).


Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury z.s.    Kontaktujte autora petice