Petice proti odchodu učitele anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy, mediální výchovy a ZSV Mgr. Patrika Brablíka

My, níže podepsaní studenti Gymnázia EDUCAnet, spolu s našimi rodiči a zákonnými zástupci tímto vyjadřujeme nesouhlas s náhlým a nečekaným odchodem našeho učitele Mgr. Patrika Brablíka, s nímž nebyla z nám blíže nespecifikovaných důvodů prodloužena smlouva o zaměstnaneckém poměru. Z našeho pohledu jsou pedagogické kvality pana učitele Brablíka na velice dobré úrovni, jeho výuka je pro nás studenty přínosem, svým přístupem vzbuzuje ve studentech zájem o učivo, jeho hodiny jsou obsažné, zajímavé a každopádně pozvedl úroveň výuky ve všech směrech. Pan učitel Brablík je nejen vynikající pedagog, ale především si dokázal získat svým přístupem pozornost a náklonnost nás všech. Uvědomujeme si, a z vlastní zkušenosti dobře víme, že to není v oblasti školství samozřejmé, a vážíme si proto jeho nevšední ochoty a nasazení při výuce i mimo ni. Neobjasněný odchod pana učitele Brablíka považujeme za nesprávný krok. Právě jeho nevšední způsob výuky nám vyhovuje a velmi nás baví. Rovněž považujeme za nesmírně přínosný i zájem pana učitele Brablíka o jednotlivce včetně jeho konkrétních problémů, stejně jako o vztahy v celém kolektivu, a proto máme mimořádný zájem na tom, aby i nadále zůstal naším učitelem. Pozastavujeme se také nad tím, že ze strany vedení ani studenti, ale ani rodiče – zákonní zástupci a plátci školného – neobdrželi žádné vyrozumění o důvodech tohoto nečekaného kroku. Považujeme tento přístup vedení školy za velmi nešťastný. Bude-li člověk mlčet, nic se nezmění. My jsme se rozhodli zkusit touto cestou něco změnit a jednat. Požadujeme prodloužení smlouvy panu učiteli Patriku Brablíkovi, rádi bychom, aby i nadále byl členem pedagogického sboru Gymnázia EDUCAnet. Žádáme, aby při nucených odchodech učitelů byl prokazatelně brán zřetel i na názory studentů už vzhledem k naší aktivní účasti na financování školy. Vážený pane řediteli, pevně věříme, že naše prosby vyslyšíte a že naše argumenty budou důsledně a s vážností brány v potaz. S úctou studenti Gymnázia EDUCAnet, rodiče a zákonní zástupci.


třída 1.G EDUCAnet    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji třída 1.G EDUCAnet svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )