Petice proti odchodu třídní učitelky - Bc. Petry Boublíkové

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace Měšická 322, Líbeznice 250 65, IČO: 00875911 

My, níže podepsaní rodiče žáků třídy 2B, tímto vyjadřujeme svůj nesouhlas se záměrem školy změnit naši stávající třídní učitelku, Bc. Petru Boublíkovou.  

Paní učitelka je velmi zkušená pedagožka, která si získala naši plnou důvěru a respekt. Jsme s ní mimořádně spokojeni, a to jak po stránce pedagogické, tak i lidské. Naše děti ji mají velmi rády a každý den se těší na její hodiny.  

Paní učitelka dokáže efektivně a s respektem vést třídu plnou chlapců, což je výzva, kterou zvládá s lehkostí a profesionalitou. Její přístup k výuce a schopnost vytvářet pozitivní a podporující školní prostředí přispívají k výborným výsledkům našich dětí a jejich celkovému rozvoji. Máme obavy, že změna učitele by mohla negativně ovlivnit kvalitu výuky a psychickou pohodu našich dětí. Jsme přesvědčeni, že případný nový a nezkoušený učitel by nemusel být schopen navázat na vynikající práci paní učitelky, což by mohlo mít za následek zhoršení vzdělávacího procesu.  

Žádáme proto vedení školy, aby zvážilo naše stanovisko a ponechalo paní učitelku Petru Boublíkovou jako třídní učitelku naší třídy.

V případě, že ke změně třídní učitelky přesto dojde, žádáme, aby byla zajištěna náhrada adekvátního pedagoga, který bude schopen zvládnout počet dětí a vysoký počet chlapců ve třídě.

 


Pavel Sokolík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Pavel Sokolík bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...