PETICE PROTI NUCENÉMU VYSTĚHOVÁNÍ RODIN Z BEDŘIŠKY A HULVÁK

Adresováno:  Primátorovi statutárního města Ostravy.

My, obyvatelé osady Bedřiška a části Hulváky, a jejich podporovatelé, se obracíme na Vás jako na majitele bytového fondu, jelikož jsme byli seznámeni se záměrem Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (dále jen MO) vystěhovat platící obyvatele osady Bedřiška a části Hulvák. Rodinné domky nacházející se v osadě Bedřiška mají být následně srovnány se zemí a část bytového fondu prodána. Jsme dlouhodobě vystaveni stresu a nejistotě ze ztráty bydlení.

Důvody nesouhlasu se záměrem MO a podání petice jsou následující:

- v uvedených lokalitách žijí především rodiny s dětmi a senioři,

- bydlí zde dlouhodobě (často od narození) a mají vztah ke své lokalitě,

- na popud obyvatel zde vznikla dětská hřiště a další zázemí, např. Komunitní centrum Bedřiška určené pro děti a mládež,

- díky úsilí lidí a spolupracujících iniciativ se zde během let podařilo minimalizovat kriminalitu a výskyt drog,

- v současné době jsou tyto komunity funkční a bezproblémové,

- nájemníci plní své závazky vůči úřadu MO,

- rodiny dbají na školní docházku svých dětí a starají se o své okolí,

- během let svá obydlí zhodnotili, investovali do nich nemalé částky z vlastních zdrojů.

Žádáme o zachování bydlení pro stávající nájemníky.

Žádáme o zachování bytů a domů, které jsou svěřeny do správy MO Mariánské Hory a Hulváky, ve vlastnictví města Ostravy i do budoucna.

Osoby zmocněné jednat se státními orgány:                      

Dušan Podraný (zástupce)
Jasinkova 7                                                                                                                 709 00 Ostrava – Hulváky

Eva Lehotská                                                                                                                 Knüpferova 1458/1
709 00 Ostrava – Hulváky

Jiří Koller                                                                                                                 Jasinkova 7                                                                                                                 709 00 Ostrava – Hulváky


Eva Lehotská    Kontaktujte autora petice