Petice proti nové výstavbě v okolí Kondominia Geologická z.s. a SVJ Silurská

Vážení,

        My, níže podepsaní spoluvlastníci pozemků parc.č. 963/1 a 963/8 v k.ú. Hlubočepy a dále spoluvlastníci pozemků parc.č. 964/60 a 964/16 v k.ú. Hlubočepy a další obyvatelé Starého Barrandova bydlící v blízkosti, jsme zásadně proti nové výstavbě na pozemcích parc.č. 963/32, 963/33 a 964/22 v k.ú. Hlubočepy. 

        Které zakoupila developerská firma Rezidence Silurská s r.o. se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 09075470, sousedícimi s našimi pozemky.     

1)    Je zde obava o statiku již stávajících budov (Garáže a obytné budovy), spojená               s výkopovými a stavebními pracemi, s tím souvisejícími.

 2)    Nedostatečná dopravní infrastruktura v ulici Silurská p.č. 964/188.

 3)    Nedostatek parkovacích míst ve stávající lokalitě. Ulice Silurská je využívaná pro              dopravu i pěší z důvodu, že v celé délce ulice není chodník pro pěší.

 4)    Stávající vodovodní řád již v současné době nemá dostačující kapacitu.

 5)    Jedná se jednu z posledních volně přístupných zelení se zpevněnou cestou - pro matky s kočárky a vozíčkáře ze širokého okolí starého Barrandova.

 

        Žádáme tímto Odbor Stavebního úřadu pro Prahu 5 o zamítnutí budoucí žádosti o stavební povolení na pozemcích parc.č. 963/32, 963/33 a 964/22 v k.ú. Hlubočepy.  

        Děkujeme, spoluvlastníci a obyvatelé starého Barrandova…


Lucie Chrdlová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lucie Chrdlová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...