Petice proti nevhodnému jednání tiskového mluvčího prezidenta republiky na sociálních sítích

Kancelář prezidenta republiky

Ředitel Kanceláře prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Vážený pane kancléři, 

na základě článku 18 Listiny základních práv a svobod využíváme našeho práva k sepsání této petice.

Vyzýváme Vás, abyste jako ředitel Kanceláře prezidenta republiky, jenž je nadřazen vedení jednotlivých sekcí Kanceláře prezidenta republiky, zjednal nápravu ve věci dlouhodobého nevhodného chování na sociálních sítích ředitele Odboru tiskového a tiskového mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka. Dle našeho mínění pan Ovčáček dlouhodobě jedná nevhodně, urážlivě a zneužívá svého postavení.

Vzhledem k absenci samostatného informačního kanálu prezidenta republiky na sociálních sítích je veřejnost odkázána ke sledování oficiálních informací (o programu prezidenta republiky, jeho aktivitách atd.) na soukromých účtech ředitele Ovčáčka, především prostřednictvím sociální sítě Twitter a Facebook. Je bezesporu faktem, že oficiální informace se objevují i na internetových stránkách Kanceláře prezidenta republiky, tyto informace jsou zde však zveřejňovány se zpožděním. Jako důkaz budiž odkaz na Váš vlastní otevřený dopis adresovaný řediteli České televize v souvislosti s výrokem zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského. Reagujete zde na kritiku směřovanou na prezidenta republiky dle které pan prezident zůstal mlčet krátce po udeření tornáda na jižní Moravě. Vy tuto kritiku vyvracíte tvrzením, že reakce pana prezidenta byla zveřejněna ještě týž večer krátce před desátou hodinou večerní. Bohužel však odkazujete právě na soukromý profil ředitele Ovčáčka, nikoliv na oficiální informační kanál (internetové stránky Hradu), kde se reakce pana prezidenta objevila skutečně až na druhý den, nikoliv večer, jak jste v dopise uvedl. 

Máme za to, že jsou-li profily pana Ovčáčka na soc. sítích vnímány jako oficiální komunikační prostředek Hradu, je zcela nepřípustné, aby se zde rovněž objevovaly osobní názory pana ředitele, citace z Bible, odkazy na články, které nijak nesouvisí s činností prezidenta, ataky pana Ovčáčka na zástupce politických stran a politické strany obecně. Není možné, aby pan ředitel zneužíval faktu, že prezident republiky osobně nevyužívá žádné soc. sítě a veřejnost je tak závislá právě na informacích, které jsou zveřejněny na profilech pana Ovčáčka. V praxi totiž díky tomu soukromé příspěvky pana ředitele dosahují mnohem větší sledovanosti než za předpokladu, že by jeho soukromý profil a oficiální profil (pouze s oficiálními vyjádřeními) byly odděleny. Jednání pana ředitele tak v tomto směru považujeme za nevhodné a neetické. 

Na závěr upozorňujeme, že činnost pana ředitele Ovčáčka je placena daňovými poplatníky a vzhledem k charakteru jeho práce, máme za to, že by se na něj měla vztahovat podobná kritéria jako pro činnost státních zaměstnanců. Jejich úkolem je jednat nestranně, bez zjevného manifestování politických názorů a ve snaze prohloubit důvěru veřejnosti ke státní instituci, kterou zastupují. Tato pravidla pan Ovčáček každodenně porušuje. 

Vážený pane kancléři, 

věříme, že seznáte, že naše námitky jsou oprávněné. Upozorňujeme rovněž, že naším cílem není provést osobní útok na pana Ovčáčka se záměrem "aby padaly hlavy." Co žádáme, je prostá názorová zdrženlivost pana ředitele při výkonu jeho povolání, případně zřízení samostatného profilu prezidenta, kde budou publikovány výhradně oficiální vyjádření prezidenta republiky nebo informace o jeho programu. 


Matěj Pollak    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Matěj Pollak svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...