Petice proti razantnímu navýšení cen rezidentního parkování v Praze

My, níže podepsaní občané ČR, jsme proti razantnímu zdražování parkování v Praze. Návrh ceny ročního parkovacího oprávnění pro rezidenty ve výši 2.400,- Kč (případně návrhy na ještě vyšší ceny), jsou pro nás neakceptovatelné.

Nesouhlasíme ani s rozdělením městských částí na malé oblasti, které by přineslo oprávnění parkovat při zachování ceny pouze ve striktně vymezené oblasti, ale již ne v dalších ulicích jedné městské části. Jednalo by se tak pouze o jinou formu zdražení parkování ve smyslu „za stejné peníze, méně muziky“

Důvodová zpráva:

Pražský Magistrát a samosprávy jednotlivých městských částí  intenzivně připravuji zásadní zvýšení cen rezidentního parkování pro Pražany. V současnosti (06/2021) probíhá již postupný schvalovací proces, v jehož důsledku má dojít k razantnímu navýšení ceny ročního parkovacího oprávnění pro rezidenty Prahy ze současných 1.200,- Kč na 2.400,- Kč, tedy na dvojnásobek současné ceny.

V některých městských částech jdou v krocích proti automobilistům ještě dále a navrhují růst ceny až na 3.600,- Kč ročně (např. Praha 3).

O vyšší ceně za rezidentní parkování by se snad dalo hovořit v případě, že by počet parkovacích míst odpovídal počtu aut a místo k zaparkování by bylo garantované. Tak tomu však není a počet vydaných oprávnění znatelně překračuje počet parkovacích míst. Požadovat po Pražanech vícetisícové částky pouze za vyšší šanci, že zaparkují ve své rezidentní oblasti, není obhajitelné.

Zároveň s krokem zdražení parkování je současně v Praze plánováno zřízení menších parkovacích oblastí, které přinesou rozdělení velké oblasti celé městské části na více menších oblastí. Se zaplaceným oprávněním pro malou oblast pak Pražané zaparkují v místě svého bydliště, ale již ne na jiných místech své městské části, např. až povezou dítě do školy, pojedou k doktorovi nebo nakoupit.  

Podklady:

a) Ze zápisu Výboru pro dopravu ZHMP: „Komise schválila (5-2-2) doporučení Radě HMP na úpravu ceny ročního parkovacího oprávnění pro rezidenty pro velkou parkovací oblast u prvního parkovacího oprávnění rezidenta z 1200,- Kč na 2400,- Kč.“

b) Ze zápisu Dopravní komise Prahy 3: Schválené (5-0-2) usnesení: „Dopravní komise doporučuje stanovit cenu za roční rezidentní oprávnění pro tzv. velkou parkovací oblast (tj. celé území MČ Praha 3) na 3.600 Kč, což odpovídá ceně ročního kuponu na MHD“

Soupis adresátů petice:
1)  Zastupitelstvo hl.m. Prahy
2)  Rada hl.m Prahy
3)  Výbor pro dopravu ZHMP
4)  Městské části
5)  Dopravní komise jednotlivých MČ

-----

Nezapomeňte prosím svůj podpis potvrdit kliknutím na odkaz ve zprávě, kterou systém pošle na Vámi zadaný email (bez toho se váš podpis nezapočítá).
Zprávu můžete mít i ve spamu. Pokud ne, zařaďte si ve vašem e-mailovém programu (např. Seznam nebo Google) doménu petice.com mezi bezpečné a pak podepište petici ještě jednou. Jestliže vám ani poté příštích 12 hodin nic nepřijde, pošlete nám vaše jméno na adresu my@jedemeautem (jako Předmět uveďte PODPIS). Potvrdíme vás v databázi ručně. Děkujeme


Mojmír Mikuláš, předseda spolku JEDEME AUTEM z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mojmír Mikuláš, předseda spolku JEDEME AUTEM z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...