Petice proti kácení v Malšovicích, Hradec Králové

Městské lesy Hradec Králové a.s.

Přemyslova 219

500 08 Nový Hradec Králové

 

V Hradci Králové dne 2.10.2016

Petice podle zákona 85/1990 Sb. O právu petičním

 

PETICE PROTI KÁCENÍ V MALŠOVICÍCH, HRADEC KRÁLOVÉ

 

      My, níže podepsaní občané, zásadně nesouhlasíme se záměrem kácení všech lesníky označených stromů na okraji lesa v ul.Emy Destinnové.

      Červeně bylo označeno 25 stromů - z toho pouze 6 je ve špatném stavu. Ostatních 19 je zdravých a proto není důvod k jejich odstranění.

     Je to pás vzrostlých listnatých stromů, který utváří krásný vstup do městských lesů. Přínos těchto stromů není ale jen estetický:

  • je to především učinný větrolam
  • kořeny zpevňují příkop na okraji lesa a tím regulují tok při možných povodních
  • koruny jsou hnízdištěm pro ptactvo
  • zachycují prach a škodliviny v ovzduší
  • výrazně tlumí hluk z nedaleké střelnice
  • už dlouhá léta poskytují stín a útočiště rodinám pro procházky s dětmi nebo venčení čtyřnohých miláčků
  • toto místo je přírodním, hojně užívaným, hřištěm pro mateřské školy

 

     Prostřednictvím této petice Vás žádáme o rozumné nahrazení napadených stromů (3 olše, 2 duby a bříza) stromy novými, zachování 19 zdravých stromů a tím upřednostnění veřejného zájmu před zájmem jednotlivce.

 

     Děkujeme.

 

     Petiční výbor:

  • Jiří Kadečka, Emy Destinnové 872, Hradec Králové
  • Lenka Broučková, Emy Destinnové 248, Hradec Králové
  • Petra Příkazská, Dubova 544, Hradec Králové

Jiří Kadečka    Kontaktujte autora petice