Petice proti intenzivním ovocným sadům na Mužském

My, níže podepsaní občané obce Boseň (místní části: Boseň, Zásadka, Mužský a Zápudov) a přátelé této krásné části Českého ráje, prostřednictvím této petice žádáme vedení společnosti Galafruit s.r.o., IČ: 27379108 se sídlem: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 – Nové Město, aby odstoupila od svého záměru obnovy ovocných sadů na Mužském.

Obnova sadů by přinesla této lokalitě obrovské komplikace a zcela by změnila život na Mužském.

1. Z důvodu odběru vody pro zavlažování sadů se obáváme problémů s jejím zásobováním pro občany a chalupáře na Mužském. Z vrtu na Mužském je rovněž zásobována i část obce Zásadka. V případě vybudování vrtu nového by mohlo rovněž dojít k poklesu vody ve studních, jak k tomu dochází v jiných obcích, kde Vaše společnost hospodaří.

2. Krajské a místní komunikace nejsou technicky uzpůsobeny tak, aby zvládly nárůst těžké dopravy, který provozování sadů přinese. Vzhledem ke stávajícím šířkovým poměrům vozovek může docházet při míjení vozidel k nebezpečným situacím ohrožujícím bezpečnost silničního provozu a k deformaci okrajů krytu vozovky a nezpevněné krajnice. Rovněž se obáváme znečišťování využívaných komunikací.

3. Vlastníci nemovitostí na Mužském se zcela oprávněně obávají poklesu cen svých nemovitostí. Mužský dosud platil za oázu klidu jak pro trvale žijící občany, tak i pro chalupáře.

4. Mužský byl v roce 1995 vyhlášen vesnickou památkovou rezervací. Vybudováním nosných konstrukcí a umístěním ochranných plachet by tak došlo k potlačení chráněných urbanistických hodnot zastavěného území, zejména v dálkových pohledech a k celkovému narušení charakteru zástavby v místní části Mužský.

5. Mužský je součástí CHKO Česká ráj a některé zemědělské pozemky pak leží v ochranném pásmu přírodní rezervace Příhrazské skály. Intenzivní způsob hospodaření není pro tuto lokalitu vhodný. A to i s přihlédnutím k čilému turistickému ruchu.

6. Mužský a jeho okolí je jednou z nejkrásnějších částí Českého ráje. Pojďme ho tak společně zachovat i pro další generace.

 

Děkujeme a jsme s pozdravem.

 

Za petiční výbor:

Martin Průšek, Mužský 37, 295 01 Mnichovo Hradiště

Martina Seidlová, Galetova 690/1, 293 01 Mladá Boleslav II

  

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Martin Průšek, Mužský 37, 295 01 Mnichovo Hradiště

 

48377318_10155584319076862_9201688598108176384_n.jpg

 


Martin Průšek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Martin Průšek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...