PETICE PROTI ILEGÁLNÍM EXPERIMENTŮM S LIDMI

  http://www.covertharassmentconference.com/background&lng=cs

Výňatek z konference:

COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015
COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015

CCOVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015OVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015

...............V posledním století jsou prováděny početné ilegální experimenty na lidech bez jejich souhlasu a pokračují do dnešních dnů v Evropské unii i mimo. Nejen whistle blowers, aktivisté a političtí oponenti jsou zacílování, ale i tisíce nevinných civilistů jsou podrobovány nesouhlasnému testování a pokusům s ovládáním mysli za pomoci zbraní používajících utajovanou technologii dálkového skrytého týrání populace. Vlády na celém světě nikdy dříve nečelily tak stoupajícímu počtu trestních oznámení občanů, kteří jsou dálkově torturováni anebo jsou prováděny na nich pokusy. Příslušné vlády selhávají a nepřiznávají porušování lidských práv tím, že stěžující si občany ignorují a často s ními jednají jako s mentálně nemocnými......................

 

- Článek 1 Stanov základních práv EU (2000)

 

"lidská důstojnost je nedotknutelná. To musí být respektováno a chráněno"

 

 http://www.covertharassmentconference.com/background&lng=cs

 

 

 

Odkazy s touto možnou trestnou činností:
Technologie, které mohou být k tomuto účelu zneužiti- http://www.itdum.cz/component/content/article/145-audioreflektor-zvuk-slysi-jen-ti-pro-ktere-je-urcen-a-zameren.html , (ZVUK, KTERÝ SLYŠÍ JEN TI, PRO KTERÉ JE URČEN)  ......v těchto příbězích jsem se dočetla o tom, že lidé mají pocit, že jsou vystaveni nějakým způsobem kromě psychické šikany i fyzické šikaně, i když se jich nikdo viditelný nedotýká.  I tuto technologii jsem našla na internetu: http://cdr.cz/clanek/vedci-osalili-hmatove-smysly-imituji-3d-objekty-tlakovymi-vlnami  a také je zde možnost využití elektromagnetické pulzní zbraně: http://www.3pol.cz/cz/rubriky/bez-zarazeni/326-coilgun-elektromagneticka-puska . Navíc lidé uvádějí, že jim někdo čte myšlenky, zdá se to podivné, ale na internetu jsou již některé odkazy, které dokazují, že dekódování obrazů mozku je možné a též dokonce na ČVUT společně s UK se touto problematikou zabývají: http://sami.fel.cvut.cz/bsg/  a další: http://actu.epfl.ch/news/the-human-brain-project-wins-top-european-science-/ https://sites.google.com/site/targetedindividuals101/neuro-monitoring-scientific-explanations také https://www.kaggle.com/c/decoding-the-human-brain)
 
 

a další odkazy a zajímavosti:

V USA ve městě Richmodn v Kalifornii odhlasovala měststká rada zákaz používání zbraní umožňujících dálkovou manipulaci lidské nervové soustavy (tzv. Kucinichův zákon).....

https://dspace.vutbr.cz/…/han…/11012/38478/DP_PV_public.pdf…
http://21stoleti.cz/2004/12/17/clovek-je-hlavne-z-vody/
https://cs.earthpulse.net/pain/
http://is.muni.cz/th/52088/prif_m/Text_prace.pdf
https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/15700
http://akademon.cz/clanekDetail.asp…
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/prace/00076.pdf
http://www.fbmi.cvut.cz/e/system-latkove-vymeny/6.pdf
http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/29949
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/4780

 atd.   
 
Zdrojem může být také článek z časopisu Policista, článek - Přístroj na čtení myšlenek Časopis Policista č. 3 / 2009 (pdf, 7,6 MB):Vložený obrázek 1
 

Eva Sedláková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Eva Sedláková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...