Petice proti experimentální modulární stavbě na Ládví

My níže podepsaní, kteří žijeme na sídlišti Ďáblice, nebo nám na něm alespoň záleží, odmítáme projekt experimentální modulární stavby na parkovišti mezi ulicemi Davídkova a Taussigova. Připravovaný záměr je v rozporu s:

  • platným územním plánem, který prakticky celé sídliště Ďáblice hodnotí jako „stabilizované území“ a „z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“,
  • připravovaným Metropolitním plánem Prahy, který dotčené území hodnotí jako „park ve volné zástavbě“ a „pokud ÚPčP (územní plán části Prahy), v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 161 odst. 3 a 4, nestanoví jinak, je umisťování nových budov do parku ve volné zástavbě nepřípustné“,
  • doposud plánovanou územní studií,
  • již dříve jasně deklarovaným názorem místních na novou výstavbu na sídlišti.

Má se jednat o 40 malých levných bytů, u nichž není jasné jejich využití z hlediska městského nájemního bydlení, ani nevíme, komu a za jakých podmínek je bude město nabízet. Dopady stavby by způsobily sídlišti a místním občanům nevratné škody. Došlo by ke zničení architektonicky cenného sídliště, velkému úbytku parkovacích míst poblíž ulic Davídkova a Taussigova, zbytečnému pokácení místní zeleně a možnému nárůstu kriminality v okolí metra Ládví.

Zároveň odmítáme snahy magistrátu i soukromých developerů jakýmikoliv způsoby zahušťovat sídliště megalomanskými a experimentálními stavbami.

Požadujeme:

  • Okamžité zastavení prací na projektu experimentální modulární stavby v ulici Davídkova.
  • Zveřejnění územní studie sídliště Ďáblice, klidně i v rozpracované verzi.
  • Zapojení organizací reprezentujících místní občany do finalizace územní studie (sdružení zástupců SVJ/BD, spolku Krásné Kobylisy a dalších) a jejich přáními se řídit.
  • Svolání debaty obyvatel sídliště Ďáblice se zástupci Prahy 8, Magistrátu, IPR Praha a Pražské developerské společnosti do Kulturního domu Ládví, jakmile to pandemická situace umožní.

Jiří Bureš    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiří Bureš bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...