Petice proti evropské unii

"My občané České republiky a Slovenské republiky prohlašujeme svorně , jednotně a svobodně, že jsme byli proti své svobodné vůli a bez našeho souhlasu rozděleni na dva na sobě nezávislé státy. Československo zaniklo bez požadovaného referenda a bez souhlasu občanů Československé republiky. Bylo rozděleno na Českou republiku a Slovenskou republiku.

Požadujeme vrátit naši společnou Československou kulturu, obnovit tradiční výrobu, ozdravit školní osnovy ve školství, zavést plánovanou strukturu živočišné a rostlinné výroby v zemědělství a zajistit opět plnou soběstačnost a suverenitu opětovným spojením našich republik. Aby opět suverénní stát s pevnými pravidly sloužil svému lidu, propustil a vrátil nazpět nadbytek imigrantů z celého světa, kteří zabírají zaměstnání prosperujícím mladým lidem, občanům v obou zemích. Chceme sloužit občanům pro zavedení prvků přímé demokracie v nové Československé republice.
Nechceme být otroky v globálně a novodobě zavedeném otrokářském systému největších monopolů a korporací světa, systému, který byl vynucen na bývalých vládách ČR a SR po sametové revoluci 1989.
Uděláme vše co je v našich silách, abychom nadcházející volby do evropského parlamentu otočili v celoevropské zemětřesení proti EU.
Evropská unie spolupracuje s agresí USA , které vyvolávají imperialistické války, zúčastňují se vojenských okupací, vyhrožují a bombardují země, kde lidé po celá staletí pokojně a ve svém klidu žili.
Evropská unie nemá zájem o spokojenost a lidská práva občanů žijících v jednotlivých státech Evropy, nýbrž slouží zájmům světovládců vytlačováním zavedeného , veřejného , vzdělávacího a bezplatného systému ve školství , kde úmyslně zavádí do školních osnov historické lži jako jsou např. církevní restituce.
Budoucnost České republiky a Slovenské republiky není v Evropské unii, nýbrž v Československém suverénním státě a v poctivé práci jeho občanů ".


hnutí proti EU    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji hnutí proti EU, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...