Petice proti dvojí kvalitě ve zdravotnictví: Zdraví není zboží!

My, občané České republiky, jsme znepokojeni záměrem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09), zavést do českého zdravotnictví tzv. nadstandardy. Tento krok povede k dvojí kvalitě zdravotní péče.

Odmítáme, aby o kvalitě poskytované péče rozhodovalo peněžní konto pacienta. Přístup ke zdravotní péči patří mezi základní lidská práva, které garantuje svým občanům ústavní pořádek České republiky, když čl. 31 Listiny základních práv a svobod, čl. 31, upravuje, že „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

Zdraví není zboží. Každý člověk bez ohledu na sociální a ekonomický status má právo na nejkvalitnější a zároveň dostupnou a bezplatnou péči. V zemích, kde byly zavedeny nadstandardy, nedošlo k obecnému zlepšení kvality zdravotnictví. Naopak pro ty, kteří si nemohli za zdravotní péči připlatit, došlo k zhoršení její dostupnosti a kvality. Toto zásadně jako občané České republiky odmítáme.

My, níže podepsaní, proto apelujeme na vládu ČR a vyzýváme ji k razantnímu odmítnutí jakýchkoliv kroků vedoucích k zavedení dvojí kvality zdravotní péče, tzn. včetně nadstandardů.


Daniela Ostrá, ČSSD    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Daniela Ostrá, ČSSD svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...