Petice proti dopadům zrušení superhrubé mzdy -10% trvale samosprávám

PETICE PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ A MĚST

VLÁDĚ ČR

PROTI DOPADŮM ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY NA OBCE, MĚSTA A KRAJE    

My, členové Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a představitelé obcí, měst a krajů, podáváme tímto s podporou senátorů Parlamentu ČR petici VLÁDĚ ČR proti dopadům zrušení superhrubé mzdy na samosprávy, které podle analýz budou znamenat ročně propad min. -13 mld. Kč až -20 mld. Kč pro obce a min. -7 mld. až -10 mld. pro kraje. Takovýto zásah do příjmů samospráv v naší zemi nemá žádné srovnání. Protestujeme proti tomuto trvalému a přímému zásah do rozpočtů obcí, měst a krajů v bezprecedentní výši -10% každý rok.

Pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy, žádáme vládu, aby dopady tohoto kroku byly samosprávám nahrazeny změnou rozpočtového určení daní (RUD) a objem jejich vlastních prostředků tak zůstal zachován, protože samosprávy velmi dobře hospodaří s prostředky daňových poplatníků, mají zásadní podíl na zadávání veřejných zakázek a mohou výrazně pomoci v obnově ekonomiky v současné krizi.

Petiční výbor  

Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, poslanec EP              

Zbyněk Linhart, senátor a místostarosta města Krásná Lípa

Jiří Vosecký, senátor a zastupitel obce Okrouhlá  

Ivo Valenta, senátor a zastupitel Zlínského kraje   

Jan Sobotka, senátor a starosta města Vrchlabí     

David Smoljak, senátor a člen Rady MČ Praha - Vinoř                     

Jitka Seitlová, senátorka a zastupitelka Olomouckého kraje 

za Petiční výbor jedná jeho předseda Stanislav Polčák  


Stanislav Polčák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Stanislav Polčák svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...