Petice proti de-facto povinné posilující dávce vakcíny

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyjadřujeme nesouhlas s nařízením Evropské Komise, které plošně omezuje uznávání očkovacího certifikátu na 270 dní od ukončení základního vakcinačního schématu. Toto nařízení není založeno na aktuálních vědeckých poznatcích a je diskriminační vůči lidem, co prodělali COVID.
 
Žádáme Vládu ČR, aby se proti tomuto nařízení bránila, například podáním žaloby k Soudnímu dvoru EU na neplatnost tohoto aktu EU. Zároveň žádáme vládu, aby tzv. "bezinfekčnost" byla uznávána na základě aktuálních vědeckých poznatků a maximálně nediskriminačním způsobem.
 
Zdůvodnění:
Platný očkovací certifikát je v současné době nepostradatelný pro plnohodnotný společenský život, bez něj aktuálně není možné využít služeb restaurace, kina, navštívit koncert, bez problémů cestovat mezi státy EU atd. Nařízení https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R2288 omezuje platnost certifikátu na 270 dní od ukončeného očkování a pro prodloužení vyžaduje posilující dávku.
 
Aktuální vědecké poznatky jasně ukazují, že lidé s tzv. hybridní imunitou (prodělání COVID a vakcína) mají srovnatelnou či lepší ochranu než lidé s očkováním a posilující dávkou.
 
Názor, že hybridní imunita aktuálně poskytuje nejlepší ochranu, zastává drtivá většina všech odborníků, namátkou například Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), https://www.meses.cz/stanovisko-k-variante-omikron/ . Citace:
"Z laboratorních studií porovnávajících aktivitu neutralizačních protilátek vytvořených vakcinací či prodělaným onemocněním plyne, že nejlepší neutralizační aktivitu proti variantě má tzv. hybridní imunita vytvořená kombinací prodělání infekce a očkování."
 
Tuto skutečnost také podporuje mnoho vědeckých studií, například tyto:


Za signatáře petice Roman Říha, Liliová 438, Prachatice


Roman Říha    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Roman Říha bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...