Petice pro zavedení celoročního letního času

Požadujeme zavedení celoročního letního času a to z toho důvodu, že letní čas více odpovídá soudobému nastavení společnosti. Zimní čas měl své opodstatnění v době, kdy většina populace pracovala v zemědělství a tedy vstávala v brzkých ranních hodinách a své aktivity měla rozložené v průběhu dne v závislosti na slunečním světle. V současnosti je společnost produktivní zpravidla od 8 – 9 hod ráno, kdy začíná školní výuka, úřední hodiny bank a veřejných institucí, a od toho se odvíjející pracovní doba.  Rozložení aktivit v průběhu dne je tak posunuto do pozdějších hodin a nekoresponduje s astronomickým časem. Většina společnosti je dnes nastavená na pozdější vstávání a pozdější uléhání k spánku, ne naopak, přičemž tomuto více odpovídá letní čas.  

Denní biologický rytmus člověka ovlivňuje sluneční záření. Pro lidský organismus je tedy zdravější, pokud jeho denní rytmus odpovídá v maximální možné míře době slunečního záření. Východ slunce v létě před 4 hodinou je prospěšný pro zanedbatelnou část populace, většina naopak v této době ještě spí a denní světlo jim tak snižuje kvalitu spánku. Naopak západ slunce v zimě před 16 hodinou negativně ovlivňuje odpolední aktivitu člověka a fakticky znemožňuje po dobu několika měsíců jakékoliv venkovní činnosti. 

Zimní čas tak má neblahý vliv na psychiku člověka, kdy v případě jeho celoročního zavedení by se prodloužila doba, po kterou by byla většina pracujících i školáků nucena fungovat v režimu „za tmy do práce, za tmy z práce (školy)“ a tedy bez možnosti přijít do styku s denním světlem jinak, než přes okna.  tato skutečnost pak bude mít vliv i na zdravotní stav populace, u které je již v současnosti nedostatek vitamínu D, který by se v důsledku celoročně zavedeného zimní času ještě prohloubil.

Argumentace, že činnost jednotlivých vnitřních orgánů lidského těla je navázána na zimní čas je překonaná skutečností, že se posunula doba aktivity člověka, která tak již sama o sobě neodpovídá zvýšené činnosti jednotlivých orgánů.  

Letní čas znamená světlo do pozdějších hodin a ve svém důsledku tak vyšší bezpečnost v obcích i v dopravě, tedy snížení nehodovosti (jezdí se více za světla, menší riziko špatně viditelných chodců a cyklistů) a kriminality.  

Zimní čas, kdy je nezbytné větší část aktivního dne svítit, zvyšuje světelné znečistění.


Mgr, Martina Hajdú    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr, Martina Hajdú svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...