PETICE PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉHO MNOŽSTVÍ A VOLNÉHO PRODEJE LÉKU ISOPRINOSINE

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme Vládu ČR, aby bez zbytečného odkladu zajistila dostatečné množství léku Isoprinosine k prodeji v lékárnách bez lékařského předpisu. U tohoto léku je při včasném podání odůvodněný předpoklad pozitivního vlivu na průběh onemocnění nemocí Covid-19 u nemocných. Je tedy nutné jej zajistit v takové míře, aby byl dostupný všem nemocným onemocněním Covid-19, kteří o léčbu s ním projeví zájem. Česká republika se nyní nachází v kritické situaci, kdy dochází k vyčerpání personálních i technických možností nemocnic, do péče o pacienty byli nuceni se zapojit i zdravotníci z ambulancí a hrozí, že nebude možné poskytnout dostatečnou péči všem potřebným pacientům. V tomto okamžiku je nutné připustit všechny možnosti a medikamenty, které mohou pomoci zmírnit průběh onemocnění nemocí Covid-19 a mezi něž patří i lék Isoprinosine tak, aby se zabránilo úplnému kolapsu českého zdravotnictví. Nelze odepírat lék, který má při včasném nasazení potenciálně příznivý vliv na průběh onemocnění Covid-19 těm nemocným, kteří o něj projeví zájem. Nemocný by se měl mít možnost sám rozhodnout, zda si chce tento lék opatřit a užívat jej či nikoli. Sám by si pak nesl rizika a případné následky spojené s užíváním tohoto léku. Lék Isoprinosine by proto měl být volně a v dostatečném množství dostupný k prodeji v lékárnách na celém území České republiky. V sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých průběhů nemoci. My, občané České republiky proto žádáme Vládu ČR, aby tak učinila, a na důkaz své vůle přikládáme svůj vlastnoruční podpis. Děkujeme. Mgr. Petra Svedíková Vávrová, PhDr. Jan Hrnčíř


PhDr. Jan Hrnčíř, Hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že PhDr. Jan Hrnčíř, Hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...