PETICE pro zachování profesních zkoušek v taxislužbě

My níže podepsaní občané České republiky, voliči a spotřebitelé - žádáme zákonodárné orgány a vládu České republiky, aby ve znění zákona 111/1994sb zůstala zachována pravomoc obcí s rozšířenou působností regulovat provozování taxislužby na svém území. Jedná se nám především o možnost přezkoušení profesní způsobilosti formou písemné i praktické zkoušky, která zajistí, že řidičem taxislužby bude pouze člověk znalý MÍSTOPISU dané oblasti, místních poměrů, právního minima, řidičských schopností a v neposlední řadě českého jazyka v hovorové i psané formě. Žádáme rovněž, aby do znění zákona byli zařazeny povinné psychotesty ověřující mravní zralost a chování v krizových situacích. K těmto požadavkům nás vede tristní stav v taxislužbě a smluvní přepravě osob, který je zapříčiněn především neprofesionalitou řidičů. Spotřebitel má právo mít jistotu, že své zdraví a život svěřuje do rukou člověka, který k němu bude přistupovat zodpovědně a profesionálně. Dotčené obce mají mít možnost dotvářet svou podobu právě i požadavky kladenými na řidiče, dopravce a jejich vozový park čímž zajistí ochranu ne jen svym residentům ale i návštěvníkům . Žádáme vládu, poslaneckou sněmovnu a senát, aby nepodlehli moderním a pomíjivým trendům a jednali pouze v dlouhodobém zájmu občana, voliče a spotřebitele.


Zdeňka Pinkerová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Zdeňka Pinkerová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...