Petice pro spravedlnost - za pravidelné znásilňování dcery muž získal podmínku. Dívka se pak pokusila vzít si život.

 
Vážený pane ministře,
 
touto peticí Vás žádáme o prověření a nápravu rozhodnutí soudního řízení níže popsaného případu a to včetně zbavení funkce toho, kdo verdikt rozhodl tím, že dotyčný dostane pouze podmínku a povinnost finanční kompenzace.
 
Smyslem petice je spravedlnost pro oběť a zároveň změnu systému tak, aby se tento případ nemohl opakovat u dalších nevinných obětí. Pachatel musí být za své činny patřičně odsouzen trestem odnětí svobody. Zainteresované osoby, které rozsudek rozhodly, by měly nést také následky.
 
 
Vztahuji se k nedávnému případu o dívce, kterou léta znásilňoval její nevlastní otec, který odešel pouze s podmínkou. Když se verdikt dozvěděla, pokusila se spáchat sebevraždu. Navíc dceru vydíral zveřejněním intimních fotek, vč. nahrávek styku jako takového.
 
Vyjádření k rozhodnutí bylo podpořeno těmito výroky.
 • „Podle justice oběť nemá vážné následky.“ 
 • „Muži zmírnil tříletý trest vězení na podmínku. Zohlednili jsme i to, že podle znalce nemělo jednání na nezletilou naštěstí zásadní negativní dopad a je velká pravděpodobnost, že její obtíže úplně zmizí, vysvětlila mimo jiné soudkyně zpravodajka Mária Petrovková.“

Proti těmto výrokům se později ohradil známý psychoterapeut a psychiatr, advokátka, která se těmito případy zabývá, ale i spoluzakladatelka iniciace Pod svícnem. Přesto soud rozhodl, jak rozhodl.

... a je to ještě horší.

 • „Lesní dělník (otec - pozn. red.) podle justice poškozenou nejméně od počátku roku 2020 v rodinném domě a na různých místech v lese, kde společně pracovali, nutil s četností až pětkrát týdně k souložím a orálnímu sexu, přestože věděl, že v té době nedosáhla věku osmnácti let..“

 

 • „Okresní soud muži za znásilnění a dětské porno původně vyměřil tříleté vězení a také odškodnění pro oběť ve výši 300 tisíc korun. Odvolací senát ale námitky násilníka vyslyšel a udělil mu podmíněný trest s pětiletým odkladem.“
 • „Muž nadále žije s matkou oběti, jejími dětmi a jedním společným potomkem. Je zadlužený a čelí několika exekucím. Řekl, že je pro něj důležité, aby měla děcka střechu nad hlavou.„
 • Takto zněly jeho námitky: „Nejde o mě, já vím, co jsem udělal. Ale trest bude třikrát horší pro rodinu. Momentálně řešíme bydlení, snažíme se najít nějaký lacinější podnájem. Měli jsme teď nejchudší Vánoce, které jsme zažili.“
 • „S ohledem na osobní a majetkové poměry, které nám obžalovaný popsal, jsme došli k závěru, že v této krajní situaci, a je to hraniční případ, je možno ještě poskytnout šanci, aby obžalovaný prokázal, že to jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a že se nebude opakovat."

 

Už jen tříletý trest je směšně nízký, ale aby tento člověk šel na svobodu, to prostě není v pořádku. Autor článku píše, že se muž vrací k rodině, kde je více dětí. Opravdu někdo věří, že to neudělá znovu? Tyto sklony jsou patologické, násilník si nemůže pomoct, vzrušuje ho daná deviace a pokud se nebude léčit, je velmi pravděpodobné, že se situace bude opakovat.
 
Dívka přišla o smíření i rodinu. Pokud o tom její rodina věděla, neměla by také čelit trestu?
 
Neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku)
 • Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že spáchal některý z vyjmenovaných trestných činů, a trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta.
 • Jedná se např. o trestný čin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, některých závažných hospodářských trestných činů aj.

(Zdroj PČR)

 
Muž v exekucích, který musí dívku odškodnit o 300 000 Kč zřejmě nebude o nic schopnější rodinně dávat finanční podporu. Nehledě na to, že ji dle dostupných zdrojů nedokáže vyplatit z důvodu exekucí. Děti by měla navíc (dle mého názoru) rodině odebrat OSSZ.
 
Tento trest bude mít dopad neskutečného rázu. 
Násilníci budou sebejistí, budou věřit, že je nečeká trest a nic jim tedy nebude bránit se znásilňováním začít nebo pokračovat.
Už tak nízké procento obětí, které znásilnění nahlásí, mnohokrát klesne. S tím vzroste počet sebevražd, poněvadž to bude pro oběť jediné východisko.
 
I pokud to bylo doopravdy tak, že dívka měla zpočátku styk s obžalovaným dobrovolně, nemění to na situaci vůbec nic. Byla v tu dobu pod zákonem, nevlastní otec zneužil své postavení a dětská pornografie je sama o sobě zločin. 
Pokus o sebevraždu vypovídá o zoufalé situaci.
 
 
Následkům další újmy na psychickém zdraví oběti by měli čelit:
 • Mgr. Zdeňka Kalová, soudkyně
 • MUDr. Petr Nedoma, psychiatr a soudní znalec
 • Mgr. Miroslav Novák, soudce
 • Případně další, kteří se na rozsudku podíleli
 
Výsledná petice bude předána k rukám JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., ministra spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 427/16
Praha 2, Nové Město
128 10 Praha 28

 

S úctou, 

Denisa Budilová a níže podepsaní.

 

Pozn pro podepisující:

V petici je ze zákona o petičním právu nutné vyplnit své osobní údaje. Tyto údaje nebudou nikde veřejně zobrazeny. Pro někoho to může být nepříjemné, ale bohužel je tak zákon postaven, aby byly hlasy platné.
K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště.
Nakonec je potřeba svůj hlas potvrdit mailem, který vám systém zašle. 
 

Denisa Budilová    Kontaktujte autora petice