Petice pro omezení dopravy v ulici Rožmberská, Praha 9

My občané a obyvatelé okolí ulice Rožmberská nesouhlasíme s dosavadním postupem omezení dopravy v ulici Rožmberská, který je dlouhodobě neúčinný. 

Požadujeme okamžité řešení aby nedocházelo nárůstu dopravy v tomto čistě obytném území i vzhledem k tomu, že jsou zde alternativní trasy které může doprava využívat (obchvat kolem Kyjí).

Současnou dopravu považujeme jako neúnosnou na dané obytné území, ohrožující život v ulici, bezpečnost dětí které využívají nedalekou základní školu a mnoho dalšího.

Naším podpisem tedy požadujeme výraznější omezení dopravy v ulici např. pořízením vjezdového semaforu který bude umístěný při vjezdu do ulice Rožmberská z ulice Broumarská. Případně o zákazu vjezdu mimo obyvatele.

Od zastupitelů požadujeme funkční řešení které vyřeší danou situaci.


Mgr. Martin Frank    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Martin Frank svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...