Petice pro okamžitou hospitalizaci na psychiatrickém oddělení a následné zbavení svéprávnosti pro pana Lubomíra Volného, Ilonu Csákovou, Lenku Tarabovou, Janu Peterkovou a Pavla Zítka.  

 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

Věc: Petice pro okamžitou hospitalizaci na psychiatrickém oddělení a následné zbavení svéprávnosti pro pana Lubomíra Volného, Ilonu Csákovou, Lenku Tarabovou, Janu Peterkovou a Pavla Zítka.  

My, občané ČR žádáme zodpovědné orgány ČR, tj. PČR, ministerstvo zdravotnictví ČR, lékaře a jiné odborníky, aby neprodleně začali řešit veřejně prezentující osoby propagující své myšlenkové pochody na Facebooku a jiných sociálních sítích a ve veřejných médiích. Jedná se o tyto osoby: Lubomír Volný (letadlo DHL rozprašuje Covid nad Brnem), Ilona Csáková (to samé), Lenka Tarabová (ta pochybuje o všem), Jana Peterková (chce do Běloruska a požádá Putina o pomoc ČR) a Pavel Zítko (myslí si, že je mimozemšťan). Jejich veřejné vystupování bezprecedentně snižuje IQ u části obyvatel ČR, kteří v dobré víře v neomylnost každé informace, co se objeví na internetu ohrožují inteligentní část populace ČR. Dále zde hrozí napadení výše zmíněných osob ze strany jejich odpůrců, takže hospitalizace a jejich následné zbavení svéprávnosti je v jejich zájmu. Tato petice bude po dosažení 30.000 podpisů následně poslána k posouzení do Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8 a po vyjádření odborníků a posouzení výše zmíněných osob dle jejich vyjadřování na veřejnosti a na sociálních sítích předložena zodpovědným orgánům státní moci.

 


David Šteffel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Šteffel svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...