„PETICE PRO OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ“

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod.
„PETICE PRO OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ“
My, níže podepsaní občané, vedeni obavou o svoji bezpečnost, a život v případě útoku proti osobě a majetku,

žádáme Parlament České republiky, aby neprodleně učinil právní kroky,
které by změnily, zmíněný zákon, § 29 – Nutná obrana: Trestní zákoník – 40/2009 Sb.

Protože vztah nutné obrany k oprávněnému použití zbraně není v současné době uspokojivě vyřešen. Napadená osoba nemá šanci v době napadení ihned rozpoznat, jestli napadající má například také zbraň a jakou, aby byla proti obrana odpovídající, ale útok vedený nečekaně, kdy jen pachatel dopředu ví, že bude utočit a čím! A právě proto se domníváme, že obránce bude v nevýhodě, dokud nedojde k úpravě zákona Trestní zákoník – 40/2009 Sb.

na důkaz své vůle
přikládáme svůj vlastnoruční podpis.
Děkujeme.

 

Zdeněk Hofmann Ptakovická 433 Strakonice


Zdeněk Hofmann    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Zdeněk Hofmann, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...