Petice na podporu prohlášení tzv. Karlova mostu na Dobříši za kulturní památku

Aktuální zpráva:

Pro klíčové projednání petice na srpnovém Zastupitelstvu Středočeského kraje, vlastníka mostu, schází cca. 155 podpisů. Předem děkujeme za podporu. 17.6.2020. V. Šprungl

Text petice:

Kamenný most přes Pilský potok vybudovaný kolem roku 1830 na pozemku p. č. 2646/1 v k. ú. Dobříš na připomínku tragické události považujeme za doklad tvůrčích schopností a práce člověka a žádáme, aby byl prohlášen za kulturní památku.  

Petice je pro instituce:   Národní pam. ústav, Středočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR 

Petiční výbor:       Helena Kahounová, Petr Kadlec, Zora Rysová, Vladimír Šprungl   

Zástupce petičního výboru:   Petr Kadlec   

Autor petice:  

Okrašlovací spolek města Dobříše, IČ: 61904805, Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš

Spolupráce:                Hana Kymlová, Josef Kovář, Pavel Vermach

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

DSC_0420_-_kopie-red1.jpg

Pohled na návoní stranu mostu (foto Pavel Vermach)

 

IMG_8562-red-povodni_strana.jpg

Pohled na povodní stranu mostu (foto Pavel Vermach)

-----------------------------------------------------------------------------------

Koncem října 2019 byl ministerstvu kultury podán návrh na prohlášení kamenného mostu přes Pilský potok na Dobříši za kulturní památku. Návrh podal Ing.Pavel Vermach, Ph.D. dne 22.10.2019. Následně ministerstvo kultury požádalo o odborné posouzení návrhu Národní památkový ústav, který prohlášení za kulturní památku doporučil. V lednu 2020 návrh projednalo a podpořilo Zastupitelstvo města Dobříš.        

 

Most byl vybudovaný kolem roku 1830 jako napodobenina Karlova mostu v Praze. Stalo se tak na památku tragické události, kdy se s nevěstou Marií Annou Kloibrovou z Českého Krumlova dne 10.6.1829 v brodu převrhl kočár a ona v rozvodněném Pilské potoce utonula (dříve se zde nacházely dva rybníky jménem Velké a Malé Paseky). Slečna Marie Anna Kloibrová byla nejprve r.1829 pochována na dobříšském hřbitově a později byly její ostatky převezeny do Českého Krumlova. Podle místní tradice bylo při exhumaci její tělo neporušeno. Most byl vybudován nákladem rodiny utonulé dívky. S prosbou o ochranu tohoto místa se zde lidé obraceli k sv. Janu Nepomuckému a v souvislosti s tím zde byla postavena jeho socha.

 

Foto-zadost_6.JPG


Most je zobrazen v katastrální mapě z období 1830-39. Před rokem 1830 je na tomto místě brod. Opisy matrik ohledně smrti nevěsty provedli historik Kropáček a učitel Malý. Stavba je tvořena pěti mostními pilíři (tři vnitřní pilíře s ledolamy a dva pilíře krajní) se čtyřmi segmentovými klenbami. Nad klenebními uzávěry jsou osazeny výtoky pro dešťovou vodu z komunikace. Z původního zděného zábradlí se dochovalo pouze torzo v místě, kde stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Stavba byla do krajiny citlivě navržena a kvalitně technicky provedena.
Současné zábradlí je ocelové. Přes most je vedena frekventovaná komunikace s živičným povrchem. Stavební úpravy mostu z posledních fázích kamennou konstrukci poškozují. Chrliče dešťové vody jsou uzavřeny. Příčný sklon vozovky je v celém profilu spádován ve směru toku Pilského potoka a je přehrazen nízkým betonovým soklem bez možnosti přímého odtoku dešťové vody. Dešťová voda, která v zimním období obsahuje agresivní rozpustné soli, dlouhodobě prosakuje do kamenné konstrukce,
negativně na ni působí, zejména pak při její východní straně. Přírodní kámen byl navíc opatřen povrchovou úpravou bránící odvodu vlhkosti z materiálu.
Socha sv. Jana Nepomuckého se v současné době na mostě nenachází. Počátkem sedmdesátých let byla zničena. Dle posledních zpráv publikovaných dne 18.10.2019 v „příbram.cz“ měla být jedním z cílů organizovaného útoku tehdejší státní bezpečnosti proti křesťanským symbolům umístěným podél státní silnice Voznice-Zalužany. Socha byla jednoho rána nelezena místními roztříštěná. Fragmenty se však podařilo postupně dohledat a sochu znovu sestavit. Údajně se nachází na neznámém místě v Příbrami.

Zdroj:   

Návrh na prohlášení mostu na pozemku p.č.2646/1 v k.ú.Dobříši za kulturní  památku; Pavel Vermach, Praha 2019Foto-zadost_1.JPGFoto-zadost_2.JPGFoto-zadost_3.JPG

-----------------------------------------------------------------------------------

Odkaz na článek - rozhovor s Petrem Kadlecem o mostě:

https://www.pribram.cz/clanek/dobris-prijde-o-historicky-kamenny-most-byl-postaven-jako-zmensena-replika-karlova-mostu/14619/


Petr Kadlec, Okrašlovací spolek města Dobříše    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Kadlec, Okrašlovací spolek města Dobříše, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...