Petice představitelům státu a poslancům Středočeského kraje

FORMS_LOGA_PET3.pngVážený pane ministře,

jako zástupci územních samosprávných celků a organizací hájících jejich zájmy Vám srdečně gratuluje ke zvolení do funkce a těšíme se na konstruktivní spolupráci s Vaším resortem v příštích letech. Dovolte nám při příležitosti Vašeho zvolení zároveň vyjádřit nespokojenost se stavem, který dlouhodobě přetrvává v oblasti daňových příjmů samospráv.

S ohledem na nutnost zajistit v odpovídajícím rozsahu a kvalitě výkon veřejné moci a dynamický rozvoj území jsme plně přesvědčeni, že v následujících letech musí dojít k významnému posílení daňových příjmů nejen obcí, ale i krajů. Dále považujeme za vhodné změnit systémové nastavení rozdělování daňových výnosů mezi kraje tak, aby odráželo přirozený populační vývoj a další proměnlivé potřeby jednotlivých regionů.

Potřebné zdroje lze podle našeho názoru získat zásadním snížením byrokratické zátěže na úrovni ústředních orgánů, razantní redukcí dotací do komerčního sektoru, změnou financování sociálních služeb a především vyřešením letitého problému s trvalými pobyty, které nejsou shodné s faktickými pobyty obyvatelstva, a to téměř ve 20% případů.
K nalezení optimálního řešení je nezbytně nutná spolupráce představitelů státu a samospráv (např. ve formě zvláštní pracovní skupiny), kterou by podle nás mělo Ministerstvo financí jako odpovědný resort organizačně zabezpečit a v níž bychom rádi jako zástupci územně samosprávných celků pracovali na přípravě změn rozpočtového určení daní a odstranění překážek a problémů, se kterými se v oblasti financování potýkáme.

Vážený pane ministře,
pevně věříme, že se naším podnětem budete zabývat a my jsme připraveni se podílet na formulaci konkrétních východisek pro legislativní návrhy.


S uctivým pozdravem,

Petr Halada, předseda Krajského shromáždění SMS ČR Středočeského kraje
Jarmila Smotlachová, předsedkyně SPOV Středočeského kraje
Miloslav Oliva, předseda Krajské sítě MAS Středočeského kraje
Viktor Liška, předseda Asociace DSO Středočeského kraje
Radka Vladyková, zastupitelka Jesenice

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Halada svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.