PETICE představitelů obcí a měst za NÁVRAT ROZUMU DO STŘETU ZÁJMŮ

PETICE PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ A MĚST VLÁDĚ ČR a PARLAMENTU ČR

ZA NÁVRAT ROZUMU DO ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ    

My, členové Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a dále představitelé obcí a měst, podáváme tímto petici VLÁDĚ ČR, aby podpořila novelu zákona o střetu zájmů, jak ji navrhla skupina poslanců hnutí Starostové a nezávislí (ST: 797), která z působnosti zákona vyjímá neuvolněné místostarosty a členy obecních / městských rad menších měst a obcí. Jsme hluboce znepokojení tím, že Ministerstvo spravedlnosti ČR i poté, co prohrálo v podstatné části spor u Ústavního soudu ČR na počátku března tohoto roku, navrhuje Vládě ČR vyslovit nesouhlas s předloženou novelou zákona o střetu zájmů a žádáme ministryni spravedlnosti paní Marii Benešovou, aby tento návrh stanoviska při jednání Vlády ČR změnila a podpořila tak komunální politiky menších měst a obcí.

Současná podoba zákona je jen šikanou těch komunálních politiků, kteří ve svém volném čase se věnují rozvoji svých obcí a měst, a to za nízkou odměnu a s neustálými hrozbami jejich účelové kriminalizace. Stejně tak protestujeme proti náročnému zadávání údajů do registru Ministerstva spravedlnosti, které je neintuitivní, nekompatibilní se státními registry a jen dokazuje, jak je e-government v ČR v plenkách a dalece zaostává za mnohými zeměmi EU.  

Žádáme Vládu ČR a Parlament ČR, aby s ohledem na nález Ústavního soudu ČR, který se postavil proti plošnému zveřejňování citlivých osobních údajů, byl zákon o střetu zájmů upraven tak, že žádné osobní údaje nebudou plošně zveřejňovány a aby neuvolnění představitelé menších měst a obcí byli ze zákona vyňati. Obáváme se, že současná pravidla střetu zájmů povedou k nezájmu kandidovat v příštích komunálních volbách. Šikanování představitelů samospráv zatěžující byrokracií musí skončit.   Petiční výbor  

Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, poslanec Evropského parlamentu

Věra Kovářová, místopředsedkyně SMS ČR, poslankyně PSP ČR          

Pavla Štrobachová, starostka města Smečno

Jarmila Smotlachová, starostka obce Hlavenec


Stanislav Polčák, SMS ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Stanislav Polčák, SMS ČR bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...