Petice občanů proti změnám územního plánu v Městské části Brno-Bohunice při ulici Lány

Petice občanů proti změnám územního plánu v Městské části Brno-Bohunice při ulici Lány

 

My, níže podepsaní občané, žádáme zastupitele Statutárního města Brno a zastupitele Městské části Brno-Bohunice, aby neschválili změnu územního plánu ve 43. souboru - změnu B6/15-0, a v 44. souboru změn územního plánu města Brna - změna B5/13-II a změna B10/13-II, a neakceptovali studii Lány 2017, a k podpoře uvádíme tyto důvody:

1) Územní studie Lány 2017 nezohledňuje současné zatížení průjezdnosti ulice Lány automobilovou dopravou a vychází z již zastaralých dat o průjezdnosti motorových vozidel. Veškeré napojení budoucí zástavby je podle této studie vyvedeno do ulice Lány, včetně provozu městské hromadné dopravy, což překračuje dopravní kapacitu této komunikace a způsobí též neúnosné zatížení přilehlé lokality hlukem a emisemi.

2) Ve studii nejsou zohledněny oprávněné zájmy vlastníků přiléhajících pozemků a hrozí výrazné zhoršení kvality bydlení v jižní části Bohunic; ulice Podsedky svými rozměry schopna pojmout provoz většího množství motorových vozidel.


Milan Hrdlička občan MČ-Brno Bohunice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Milan Hrdlička občan MČ-Brno Bohunice, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...