Petice občanů Chomutova a okolí proti nepřizpůsobivým

My, níže podepsaní, jsme velmi nespokojeni s chováním nepřizpůsobivých občanů v našem městě a okolí a žádáne představitele MAGISTRÁTU města Chomutov k okamžitému řešení neustále se zhoršujících životních podmínek pro slušné občany žijící v této lokalitě. Důvodem je neřešení problémů s nepřizpůsobivými v těchto městech, nevymahatelnost práva a nezájem o zajištění ochrany práv normálních pracujících a poctivých občanů.

Tito asociálové ničí náš majetek, ruší noční klid, kradou a vykrádají naše auta a domy. Dělají nepořádek na ulicích a neposílají své děti do školy.

V Chomutově posedávají na mnoha místech za bílého dne, popíjejí alkohol na veřejnosti, jsou hluční a agresivní.

Zřejmě tito asociálové nabyli dojmu, že se jim za jejich nezákonnou činnost nic nestane!!

Z výše uvedených důvodů žádáme  MAGISTRÁT města Chomutova o urychlené řešení této neúnosné situace.

Žádáme o řešení celé této situace k naší spokojenosti. Chceme zástupce policie v ulicích a chceme, aby byly prokazatelně trestány přečiny proti zákonům České republiky.

Pevně věříme, že tato petice přispěje k lepšímu životu nejen v Chomutově a okolí, ale že řešení výše uvedených problémů zabrání nepokojům, které v současné době hýbou celou Českou republikou.

Podpořte nás prosím podepsáním této petice!

Děkujeme všem, kteří nechtějí nechat věci jen tak a nebojí se žádat po státu, jehož si ze svých daní platí, dobře odvedenou práci tj. zajištění bezpečnosti svojí a svých blízkých.

 

 


poctivý občan Chomutova    Kontaktujte autora petice