Petice o změnách v jízdních řádech rychlíkových spojů

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní žádáme prostřednictvím této petice, aby ministerstvo dopravy přehodnotilo své rozhodnutí o změnách v jízdních řádech rychlíkových spojů, ke kterému má dojít změnou jízdních řádů 9.6.2013.

Kraj Vysočina má s současné době pouze jednu státní vysokou školu a to Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě poskytující pouze bakalářské vzdělávání, proto studenti ze všech obcí kraje, musí za magisterským vzděláním mimo území kraje. A právě pro tyto studenty a pro pracující jezdící do zaměstnání mimo místo trvalého bydliště v kraji Vysočina za zaměstnáním je nutné zachovat stávající železniční dopravu. Každé další rušení spojů, jako tomu bylo v roce 2011 jim způsobuje značné potíže a někteří pracující dokonce museli svá zaměstnání opustit, protože tehdy jste zrušili poslední spoj z Prahy na Havlíčkův Brod a oni se již domů nedostali. Silnice a dálnice jsou přetížené, provoz na těchto pozemních komunikací nastal po roce 1989 a je mnohonásobně větší. Chybí miliardy na jejich opravy, podpořte železniční dopravu a cestující, kteří ji využívají. Rušení spojů mezi regiony je v rozporu s prohlášením vlády o podpoře železniční dopravy.

 

Děkujeme za přehodnocení Vašeho rozhodnutí.

 

Za petiční výbor:

MUDr. Pavel Antonín, Reynkova  2503, Havlíčkův Brod

Ivana Mojžyšková, Na Spravedlnosti 3211, Havlíčkův Brod

Marie Bohuslavová, Ledečská 2963, Havlíčkův Brod


Ivana Mojžyšková    Kontaktujte autora petice