Petice za umožnění návštěvy rodinných příslušníků z Běloruska

Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí a dalším členům vlády České republiky. 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci vstupu do ČR z území Běloruské republiky. Tato země se nedostala na seznam zemí v zelené zóně a platí tedy zákaz přicestování, kromě výjimek, které ale nezahrnují některé rodinné příslušníky. V Bělorusku navíc v současnosti panuje složitá a nebezpečná politická situace.

Pandemie COVID-19 přinesla omezení, z nichž mnohá se týkají přeshraničního pobytu osob a dotýkají se i rodinného života občanů. Vláda nařídila s účinností ode dne 11. května 2020 po dobu trvání nouzového stavu zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří neměli ke dni 12. března 2020 na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů. Většina rodinných příslušníků českých občanů, osob s trvalým a dlouhodobým pobytem v Česku patří k teto skupině. Dne 17. 5. 2020 skončil nouzový stav pro území České republiky. Stále ale funguje zákaz vstupu. A někteří lidé se neviděli se svou rodinu již rok. Cesta do České republiky je znemožněna jak občanům Běloruska, kteří mají platná česká víza za účelem návštěvy rodiny, tak i těm, kteří by o ně chtěli teprve žádat, jelikož úřady znemožňují vystavit jim potřebná pozvání na základě omezení ministerstva zdravotnictví.

Základní práva a svobody vnoučat, rodičů, prarodičů a sourozenců česko-běloruských rodin jsou z důvodu pandemických opatření značně omezena. Velký počet rodin v ČR i v Bělorusku velice trpí především tím, že rodiče a prarodiče nemohou vidět svá vnoučata a děti (potomky). V případě dětí se kvůli současným nařízením popírají i příslušné mezinárodní lidskoprávní úmluvy. Kontakt mezi rodinnými příslušníky je téměř znemožněn v obou směrech. Možnost opačné cesty - do Běloruska - je totiž zásadně zkomplikována tím, že politická situace v zemi je extrémně nestabilní a probíhá v ní masové zatýkání, mnohdy zcela bezdůvodné. Cesta do Běloruska, kde se každý momentálně může dostat do vězení, tedy také není vhodným řešením. Po sérii prohlášení diktátora Lukašenka o „zahraničních loutkovodičích z Česka“ je hrozba stíhání značná.

Listina základních práv a svobod mluví o přirozeném právu člověka brát se o vlastní štěstí a štěstí své rodiny nebo lidí sobě blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

Žádáme Vás proto, aby v rámci práva na rodinný život byla v případě Běloruska umožněna návštěva (získání víza za tímto účelem) rodinným příslušníkům a blízkým příbuzným, kteří nejsou z formálního hlediska (§ 15a odst. 1 zákona č. 326/1999) členy rodin občanů ČR a běloruských občanů žijících v ČR. V současnosti je to již umožněno i nesezdaným párům, ale právě některým rodinným příslušníkům nikoliv.  Žádáme Vás proto, abyste dovolili přijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelském úřadu České republiky v Minsku pro osoby patřící do § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 členy rodin občanů ČR.

Žádáme o projednání tohoto problému s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra, případně vyrozumění o jiném postupu řešení, který by se měl v této věci uplatnit. 

Zakládající signatáři:

Aksana Biazrukaja

Michal Majzner

Anastasia Dodu

Sjarhej Smatryčenka

Katsiaryna Doleželová

Anna Likinová

Nina Hřídelová

 

Kontakt pro odpověď:

Michal Majzner

Dominova 2469/3

Praha 5, 15800   

border.jpeg


Michal Majzner    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Michal Majzner, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...