Petice za záchranu historické správní budovy bývalé Setuzy

331436414_1641455829624503_5055188882880945776_n.jpgBývalá správní budova někdejších Schichtových závodů, později Severočeských tukových závodů, je součástí souvislé zástavby ulice Žukovova, ve které tvoří významnou dominantu. Jde o mimořádně cennou industriální památku zcela zásadním způsobem určující charakteristický ráz této části městského obvodu Střekov.

Tuto budovu, kterou je dnes vlastní STZ Development, a. s. chce majitel zbořit. Na část budovy je již vydán demoliční výměr, na tomto místě se má budovat parkoviště.

Žádné z českých krajských měst není tak poničené následky druhé světové války a necitlivým přístupem k životnímu prostředí a stavebním památkám v minulosti tak, jako Ústí nad Labem. Za všechny brutální zásahy do centra města lze připomenout demolici části Fučíkovy (dnes Masarykovy) ulice, části Mírového náměstí, vybourání Předmostí pod Mariánskou skalou, ulice Kramoly na Střekově, likvidace části Hrnčířské ulice, či v nedávné době likvidace Nového města u západního nádraží. Domníváme se proto, že historicky cenné stavby, kterých je ve městě již tak velmi málo, je nutné zachovat, starat se o ně, hledat pro ně nová využití tak, aby byly součástí života města, připomínkou historie a sloužily občanům města.

Existuje řada příkladů z jiných českých i zahraničních měst, kdy byly budovy obdobného charakteru (brownfieldy/části brounfieldů) opraveny a našly nové smysluplné využití ať už komerční či jiné. Domníváme se, že v případě, že by město Ústí nad Labem budovu odkoupilo, bylo by možné najít zdroje financování na její opravu i transformaci pro další využití. V této oblasti je možné získat podporu z fondů EU, nástroje podpory NPO i dalších zdrojů (Státní fond podpory brownfieldů, půjčka EIB), což bylo s příslušnými gestory nástrojů konzultováno. Možností pro budoucí využití budovy je celá řada (dostupné bydlení, sociální bydlení, sociální služby, kulturní centrum, komunitní centrum a další)

Žádáme zastupitele města Ústí nad Labem, aby ve věci zachování bývalé správní budovy Setuzy udělali maximum a nedopustili zničení a nenávratnou ztrátu dalšího historického objektu, a to i v případě, že už práce na odstranění budovy započaly.


Dagmar Maňásková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Dagmar Maňásková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...