Petice na podporu využití dobršské fary v duchu odkazu P. Martina Františka Vícha

dobře-svrchu-výřez.jpgFara na Dobrši leží mezi kostelem Zvěstování Páně a kostelem sv. Jana a Pavla.

 

Milí přátelé, děkuji vám všem, kteří jste podepsali tuto petici a pokusili jste se bojovat za zachování památky otce Martina na faře v Dobrši. Jenže církev faru prodala soukromému zájemci, podnikateli, který ji koupil pro ryze soukromé a rodinné účely, a nechce využít žádnou část objektu k připomínce mnohaletého a důležitého působení zdejšího faráře P. Martina Vícha.  Je to škoda, protože vedení církve se, myslím, má trvale hlásit k vzácným lidem, jako byl právě P. Martin Vích. Existovala i nabídka Sdružení pro obnovu Dobrše, které chtělo faru koupit a paterův odkaz zde zachovávat, tu ale biskupství pominulo a bez veřejné deklarace prodeje dalo přednost rodině podnikatele z okolí. Komentáře k této petici hovoří jasně, a je to poučné čtení. Odkaz P. Martina, kterého jsme dobře znali stejně jako jeho vroucné přání, aby po jeho smrti zůstala fara v Dobrši  nadále otevřená všem, tak aspoň žije dál v našich srdcích i v knize vzpomínek a rozhovorů Zahradník duší. S díky a úctou Radek Gális 

 

Svým podpisem pod tuto petici se veřejně hlásíme a připojujeme k myšlence zachování kontinuity využití dobršské fary v duchu odkazu a přání P. Martina F. Vícha, který zde od roku 1967 přes 40 let působil. Kněz a řeholník Martin František Vích (12. 6. 1921 – 7. 10. 2008) byl zdejší dlouholetý duchovní správce, petrin, politický vězeň, skaut, nositel státního vyznamenání Řádu T. G. M., který se zasloužil o to, aby farní areál byl za jeho života a působení místem setkávání, naslouchání, tolerance a duchovního života pro všechny sociální skupiny včetně handicapovaných bez ohledu na typ vyznání či hloubku víry. Velkou část odškodného za roky strávené komunistických lágrech věnoval na opravu fary. Jeho největším přáním na sklonku života bylo, aby pro farní areál její vlastník, ať biskupství českobudějovické, římskokatolická farnost, Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti či jiná právnická nebo soukromá osoba, zajistil využití budovy důstojnou kontinuitu, zasloužil se o její záchranu a pokračování v duchu zařízení otevřeného všem bez rozdílů.

Martinův odkaz považujeme za důležitý a potřebný zvláště v dnešní době, kdy se kolem nás prohlubují sociální rozdíly, vzniká půda pro intoleranci a relativizaci základních hodnot včetně těch křesťanských. O faru dlouhodobě mělo a stále má  zájem místní Sdružení pro obnovu Dobrše, jehož byl od poloviny 90. let otec Martin členem, které věrně udržuje jeho odkaz a které iniciovalo již v minulosti řadu akcí spojených s činností a životem P. Martina Vícha (vydání knihy Listy z Pošumaví, vzpomínkového DVD, realizace pomníku na dobršském hřbitově, dodání vzpomínek a fotografií do knihy Zahradník duší - P. Martin František Vích).

Přimlouváme se, aby majitel dobršské fary hledal cesty, jak na tento odkaz navázat s důstojností, úctou a s respektem k hodnotám, které P. Martin František Vích celý život spoluvytvářel, a jejichž ohrožení bránil s neodolatelnou vírou v dobro a přátelskou i sousedskou pospolitost.

P. František Martin Vích CFSsS, skaut, zahradník, politický vězeň
František Martin Vích se narodil 12. června 1921 v Jiříkově u Litomyšle v rodině ševce. Vyučil se zahradníkem, později vystudoval teologii. V letech 1950–1953 působil jako duchovní správce v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích, patřícímu kongregaci petrinů. V roce 1953 byl zatčen a za velezradu odsouzen na 10 let. Byl vězněn na Pankráci, ve Valdicích, na Mírově a na Tmavém dole ve Rtyni v Podkrkonoší. Po propuštění na amnestii v roce 1960 pracoval jako zahradník. Od roku 1967 působil jako farář v Dobr­ši v Pošumaví. V roce 2005 získal řád T. G. Masaryka za zásluhy o demokracii. Zemřel 7. října 2008, poslední rozloučení se konalo 15. října v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích, pohřben je v Mladém u Českých Budějovic.

 

 

 


Mgr. Radek Gális, publicista, autor knihy Zahradník duší – P. Martin František Vích, České Budějovice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Radek Gális, publicista, autor knihy Zahradník duší – P. Martin František Vích, České Budějovice bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...