Petice na podporu současného ministra školství Ing. Roberta Plagy, Ph.D. ze dne 21.1.2019

Resort školství je podle našeho názoru v situaci, do které ho nasměrovaly vlády v období porevolučním. Vystřídali se v něm různí ministři (nyní je nechceme hodnotit). Současný ministr je ochoten:

* Naslouchat ředitelům škol

* Účastnit se porad organizovaných vzdělávacími institucemi

* Organizovat setkání s představiteli inspekce

* Organizovat setkání ohledně nového systému financování

* Přijímat opatření na základě připomínek z praxe

* Nastavovat kroky, vedoucí ke zklidnění a stabilizaci školství

Podle našeho názoru vnímá připomínky odborné veřejnosti, naslouchá a poté koná (ne jako v minulosti). Další výměna, pro nás kvalitního ministra v resortu školství, by byla z našeho pohledu nikoli známkou priority vlády, ale pouze politikařením bez ohledu na dopady v praxi.

Vnímejte prosím tento dopis jako podporu současnému ministru školství Ing. Robertu Plagovi, Ph.D. a připojení se k dopisu pedagogů VŠ.

 

ředitelé a učitelé základních škol


Mgr. Radek Dostál, ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Radek Dostál, ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...