Petice na podporu předžalobní výzvy České komory fitness

Aktualizace 14.4.2021

PODÁN NÁVRH NSS N ZRUŠENÍ ČÁSTI OPĚTŘENÍ MZDr

Advokátní kancelář Urban & Hejduk v zastoupení pěti provozovatelů vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun ve spolupráci s Českou komorou fitness podala v úterý 13. 4. 2021 Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je s účinností od pondělí 12. 4. 2021 omezen maloobchod a služby.

Po skončení nouzového stavu a přechodu do stavu pandemické pohotovosti tak provozovatelé napadli opatření hned druhý den jeho účinnosti. Přezkum opatření ve správním soudnictví je umožněn v režimu pandemického zákona.

odkaz na tiskovou zprávu ČKF

 

----------------------------------------------------------------------

 

Petice na podporu předžalobní výzvy České komory fitness

My, jako provozovatelé vnitřních i venkovních sportovišť, klienti, příznivci a vyznavači pravidelného pohybu pro zdraví, tímto chceme vyjádřit jednoznačný souhlas se zněním předžalobní výzvy České komory fitness, která byla dne 8.4.2021 odeslána ministru zdravotnictví prof. Petrovi Arenbergerovi.

Žádáme tímto o okamžitou změnu a úpravu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro obchod a služby, které bude platné od 12.4.2021 tak, aby nebylo v rozporu se zákonem a nastavilo taková pravidla provozu, která budou dlouhodobě udržitelná a spravedlivě nastavená pro všechny oblasti podnikatelských i nepodnikatelských aktivit.

Stejně jako Česká komora fitness považujeme konkrétní znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 6.4.2021, které s účinností od 12.4. omezuje či zakazuje široké spektrum provozů obchodu a služeb za jednak nesprávné, nedomyšlené a nedůvodné, avšak zároveň také za :

  • Diskriminační -  opatření některým privilegovaným subjektům díky taxativním výjimkám provoz umožňuje, zatímco jiným subjektům jej plošně zakazuje.

  • Nepřiměřené - Ministerstvo stejně jako dříve vláda vůbec nepřipouští řešení, která umožňují provoz řady dosud zásadně omezených aktivit za dodržování režimových bezpečnostních opatření.

  • Neracionální - Opatření v podstatě zakazuje provozování jakýchkoliv pohybových aktivit veřejnosti ve vnitřních prostorech staveb s výjimkami, které jsou založeny na kategorizaci sportujících. Opatření zároveň nahodile a svévolně zakazuje provozování aktivit, jejichž dopady naopak mohou k upevnění zdraví populace pozitivně přispět.


Nekorektní a nebezpečný je rovněž trend, kterým stát dlouhodobě dělí lidské činnosti na údajně nezbytné a zbytné, vyjádřený dehonestujícím označením „volnočasové aktivity.“

Současně nabízíme řešení, která umožní bezpečný provoz vnitřních sportovišť, bazénů a saun, které nijak neohrozí veřejné zdraví, a naopak na něj v konečném důsledku bude mít pozitivní vliv,a to pro všechny věkové kategorie populace.

Pokud by pokus o jednání a o úpravu Opatření selhaly, jsme připraveni podpořit další kroky ČKF a napadnout Opatření z důvodu jejich zmiňované a dále rozvedené nezákonnosti soudně.

 

Odkaz na předžalobní výzvu ČKF:

 

Odkaz na předžalobní výzvu JUDr. Ondřeje Dostála

 


Česká komora fitness    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Česká komora fitness bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...