Petice na podporu předžalobní výzvy České komory fitness

Aktualizace 14.4.2021

PODÁN NÁVRH NSS N ZRUŠENÍ ČÁSTI OPĚTŘENÍ MZDr

Advokátní kancelář Urban & Hejduk v zastoupení pěti provozovatelů vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun ve spolupráci s Českou komorou fitness podala v úterý 13. 4. 2021 Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je s účinností od pondělí 12. 4. 2021 omezen maloobchod a služby.

Po skončení nouzového stavu a přechodu do stavu pandemické pohotovosti tak provozovatelé napadli opatření hned druhý den jeho účinnosti. Přezkum opatření ve správním soudnictví je umožněn v režimu pandemického zákona.

odkaz na tiskovou zprávu ČKF

 

----------------------------------------------------------------------

 

Petice na podporu předžalobní výzvy České komory fitness

My, jako provozovatelé vnitřních i venkovních sportovišť, klienti, příznivci a vyznavači pravidelného pohybu pro zdraví, tímto chceme vyjádřit jednoznačný souhlas se zněním předžalobní výzvy České komory fitness, která byla dne 8.4.2021 odeslána ministru zdravotnictví prof. Petrovi Arenbergerovi.

Žádáme tímto o okamžitou změnu a úpravu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro obchod a služby, které bude platné od 12.4.2021 tak, aby nebylo v rozporu se zákonem a nastavilo taková pravidla provozu, která budou dlouhodobě udržitelná a spravedlivě nastavená pro všechny oblasti podnikatelských i nepodnikatelských aktivit.

Stejně jako Česká komora fitness považujeme konkrétní znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 6.4.2021, které s účinností od 12.4. omezuje či zakazuje široké spektrum provozů obchodu a služeb za jednak nesprávné, nedomyšlené a nedůvodné, avšak zároveň také za :

  • Diskriminační -  opatření některým privilegovaným subjektům díky taxativním výjimkám provoz umožňuje, zatímco jiným subjektům jej plošně zakazuje.

  • Nepřiměřené - Ministerstvo stejně jako dříve vláda vůbec nepřipouští řešení, která umožňují provoz řady dosud zásadně omezených aktivit za dodržování režimových bezpečnostních opatření.

  • Neracionální - Opatření v podstatě zakazuje provozování jakýchkoliv pohybových aktivit veřejnosti ve vnitřních prostorech staveb s výjimkami, které jsou založeny na kategorizaci sportujících. Opatření zároveň nahodile a svévolně zakazuje provozování aktivit, jejichž dopady naopak mohou k upevnění zdraví populace pozitivně přispět.


Nekorektní a nebezpečný je rovněž trend, kterým stát dlouhodobě dělí lidské činnosti na údajně nezbytné a zbytné, vyjádřený dehonestujícím označením „volnočasové aktivity.“

Současně nabízíme řešení, která umožní bezpečný provoz vnitřních sportovišť, bazénů a saun, které nijak neohrozí veřejné zdraví, a naopak na něj v konečném důsledku bude mít pozitivní vliv,a to pro všechny věkové kategorie populace.

Pokud by pokus o jednání a o úpravu Opatření selhaly, jsme připraveni podpořit další kroky ČKF a napadnout Opatření z důvodu jejich zmiňované a dále rozvedené nezákonnosti soudně.

 

Odkaz na předžalobní výzvu ČKF:

 

Odkaz na předžalobní výzvu JUDr. Ondřeje Dostála

 


Česká komora fitness    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Česká komora fitness svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )