Petice na podporu Nadace BAJS a výzva k podpoře přijetí novely Insolvenčního zákona.

P E T I C E  

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním   

My, níže podepsaní občané, protestujeme proti neodůvodněným a neúměrným zásahům českých státních justičních orgánů, která v rozporu s normami kriminalizuje snahu Nadace BAJS a jí podobným institucím pomoci lidem v dluhové pasti.

ČR až doposud nezajistila ve svém legislativním prostředí odpovídající zákonné normy, které by v souladu se zněním článku 34 odst.3) listiny základních práv občana EU, ze kterého cituji: "....občan EU má právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, která je poskytnuta v souladu s pravidly stanovenými právem Unie, jejímž cílem je zajistit důstojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky." …. zabezpečily rovné podmínky všem subjektům, působícím na území ČR.

Jelikož zákonné normy ČR neuměly zajistit důstojné životní podmínky exekucí postiženým spoluobčanům, byla v zahraničí založena Nadace BAJS, která v roce 2012 přišla s inovativním řešením pomoci předluženým spoluobčanům tím, že do svého nadačního jmění vložila specializovanou pracovní agenturu, která v ČR nabízela zaměstnání exekucí postiženým lidem, kteří neměli šanci zajistit si svou poctivou prací, díky nastavení exekučního řádu, alespoň běžný základní životní standard (nezabavitelné částky mnohdy nepokryly ani náklady na bydlení). Celý koncept byl doporučen různými odborníky, zejména odborníky na daňové právo. Ze zdaněných zisků, plynoucích z této pracovní agentury, pak následně přidělovala postiženým lidem, pracujícím v pracovní agentuře, ale i ostatním občanům, nadační příspěvky na živobytí, nebo na podporu bydlení.

I přesto, že se vždy jednalo o zisky zdaněné (podle právního prostředí země domicilu společnosti) a že jakoukoli nadací vyplácené nadační příspěvky jsou podle platného českého zákona o daních z příjmu (§ 4 odst 1 písm. k) bod 2. zákona č. 586/1992 Sb.) osvobozeny od daně z příjmu, je statutární zástupce nadace a pracovní agentury kriminalizován a vláčen po soudech i přesto, že se ničeho protizákonného vědomě nedopustil. Tato situace navíc odráží stav v české justici, kdy jsou bez jednoznačných důkazů kriminalizováni naši spoluobčané a i přesto, že následně soudní spor vyhrají, jsou probíhajícími soudními tahanicemi značně poškozeni.

Vyzíváme tedy touto peticí orgány soudní moci, aby přistupovaly k takovým případům s rozmyslem a vždy důsledně hodnotily všechny relevantní důkazy, předkládané oběma stranami!

Proto také vítáme fakt, že vláda ČR navrhla transponovat evropské normy do českého právního prostředí a ve Sněmovním tisku 1073/0 navrhla zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bude-li tento zákon parlamentem a senátem přijat, a to včetně pozměňovacího návrhu poslace Farského, odstraní se nerovné podmínky u mnohých našich spoluobčanů, když na tzv „Osobní bankrot“ dosáhnou i tací, kterým by za současných podmínek oddlužení nebylo povoleno, nebo jim naopak bylo zastaveno.

Vyzíváme tímto naše zákonodárce, aby novelu insolvenčního zákona podpořili!


Aleš Kohoutek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Aleš Kohoutek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...