Petice na podporu Mateřského centra Hvězdička

Pane starosto Hostku, pane místostarosto Švadleno, paní místostarostko Bruková, členové Rady města,

my, níže podepsaní, chceme prostřednictvím této petice vyjádřit podporu Mateřskému centru Hvězdička. Vážíme si toho, co v Benešově dlouhá léta dělá pro rodiny s dětmi i širší veřejnost. A jsme znepokojeni z toho, jakým způsobem nyní vedení města k této neziskové organizaci přistupuje.

Žádáme Vás, abyste Hvězdičce i nadále umožnili působit v tělocvičně, kterou provozuje v prostorách na Malém náměstí v Benešově, a kterou si před několika lety spolu s rodiči dětí, kteří Hvězdičku navštěvují, renovovali. Zaregistrovali jsme nabídku města, že by tělocvičnu mateřského centra přestěhovalo do bývalých Táborských kasáren. I přes mnohé výhody této alternativy, vidíme velkou nevýhodu v bezpečnosti lokality. Uvědomte si, prosím, že mnohé kurzy Hvězdičky se konají v odpoledních a večerních hodinách, a zamyslete se nad tím, zda byste nechali ženu nebo školní dítě chodit v těchto místech za tmy, a ta je v zimních měsících už od 16 hodin.

Prosíme též, abyste podpořili žádost MC Hvězdička o získání dotace na úhradu nájmu právě v prostorách tělocvičny na Malém náměstí. Víte velmi dobře, že jde o neziskovou organizaci. Město Benešov štědře uděluje dotace jiným subjektům a nerozumíme tomu, proč Hvězdičku vynecháváte. Žádáme Vás, aby vedení města, respektovalo přání nás benešovských občanů, a Mateřské centrum Hvězdička v jeho činnosti podporovalo a ne mu lidově řečeno házelo klacky pod nohy, jak jsme toho v současné době svědky.  Mateřské centrum Hvězdička má naši plnou podporu.


Martina Götzová    Kontaktujte autora petice