Petice na podporu Kroměřížské výzvy

Vzhledem k tomu, že naše země se propadá do chaosu a právo zde dostává na frak, tak by bylo velmi dobré, kdyby se do čela společnosti, tedy na prezidentskou funkci, dostala nejen odpovědná, ale i moudrá osoba, která by mohla tuto zemi vyvést z marasmu porušených lidských vztahů a mohla by pro svět být signálem, že lid této země si začíná uvědomovat svou odpovědnost za dění v této zemi i v Evropě.

Proto nejenomže podporujeme aktivitu lidí kolem Kroměřížské výzvy (www.kromerizskavyzva.cz), ale aktivně se budeme snažit tuto aktivitu podpořit tím, že sami vytvoříme komunitu, ve které budeme diskutovat a hledat jak nalézt vhodného kandidáta na prezidenta.

Kroměřížská výzva mimo jiné říká:

Vyzýváme všechny odpovědné občany České republiky:

  • Propojme se a vybudujme po celém území republiky rozsáhlou síť aktivních občanů a iniciativ, která bude podporovat demokratické kandidáty v příštích prezidentských volbách a která pomůže zvolit důstojnou a odpovědnou hlavu našeho státu.

  • Učiňme diskusi o kvalitním prezidentském kandidátovi věcí veřejnou. Nenechme si tuto diskusi vzít mediálními kouzly a marketingovými triky. V rámci celonárodní diskuse usilujme o to, pozitivně ovlivnit společenskou atmosféru v naší zemi, pozvednout opět do společného povědomí hodnoty demokracie, svobody a právního státu.

  • Neurčujme budoucího kandidáta od zeleného stolu. Dejme prostor celému pelotonu vhodných demokratických kandidátů, z nichž nakonec společně podpoříme jednoho, který bude mít největší šanci na úspěch.

Tato naše komunita tedy bude působit tak, že vnitřně budou známy e-maily těch, kdo podepsali a to proto, aby si mohli vzájemně v diskusi vyměňovat své názory a hledat osobnost budoucího prezidenta.

Antonín Mareš publicita, spisovatel i filozof


Antonín Mareš    Kontaktujte autora petice