Petice na podporu Ing. Jana Kunzeho

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice:

NA PODPORU ING. JANA KUNZEHO

Adresováno Radě statutárního města Opavy, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 382/69,  Město 746 01 Opava

PETICE NA PODPORU ING. JANA KUNZEHO

Využíváme své právo garantované článkem 18 Listiny základních práv a svobod a obracíme se touto peticí na Radu a Zastupitelstvo statutárního města Opavy.

Vážený pane primátore, vážená paní náměstkyně, vážení radní, vážení zastupitelé, rádi bychom touto cestou reagovali na nepatřičné hlasy, které v posledních dnech dehonestují dramaturga Opavské kulturní organizace Ing. Jana Kunzeho, bytem U hřbitova 34, Opava Kylešovice, 747 06. Rázně se ohrazujeme proti tomu, jakým způsobem je aktuálně prezentována jeho osobnost a jednání vůči druhým lidem. S čistým svědomím můžeme prohlásit, že Jana Kunzeho známe jako charakterního člověka s vysokým morálním kreditem. Vůbec si nepřipouštíme možnost, že by byl schopen dopustit se na pracovišti (či kdekoliv jinde) šikany nebo jiného nevhodného chování, a pevně věříme, že osoby zodpovědné za šíření těchto desinformací a pomluv budou co nejdříve usvědčeny ze lži a potrestány.  

V Opavě dne 22.7.2020  

 

PETIČNÍ VÝBOR

Doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D, vysokoškolský pedagog, básník, překladatel a cestovatel

Ing. et Ing. Petr Kunze, vodohospodář, předseda kulturní komise, skladatel, kytarista  

Josef Straka, básník, spisovatel a literární organizátor  

 

 

 

Informace o kauze:

odkaz na kopii článku:

https://ibb.co/pWpwYgX    https://ibb.co/ZWhpYKp

 

diskuse na facebookovém profilu Piráti Opava:

https://www.facebook.com/piratiopava/

pod příspěvkem ze 7. července

 

 

 


Petr Kunze, Solná 17, Opava 74601    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Kunze, Solná 17, Opava 74601 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...